Bela ve Musibete Uğrayınca Okunacak Dua

Bela ve Musibete Uğrayınca Okunacak Dua

Bela ve Musibete Uğrayınca Okunacak Dua

BELA ve MUSİBETE UĞRAYAN KİMSENİN OKUYACAĞI DUA

İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn* Allâhümme’- cürnî fî müsıybetî vahlüf lî hayran minhâ*

Manası: “Biz, Allah Teala’nın kullarıyız ve öldükten sonra da O’na döneceğiz. Ey Allah’ım! Uğradığım musibetin ecrini ver ve bunun daha hayırlısını bana ihsan buyur.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor: “Herhangi bir kul bir musibete uğradığında (bu duayı) okursa, Cenabı Hak ona maruz bulunduğu musibetten dolayı ecir verir ve onun yerine daha hayırlısını ihsan eder.”Tirmizî, Ebu Hüreyre (r.a.)’dan rivayet etmiştir.