islama Düşman Olan Birisi Öldüğünde Okunacak Dua

islama Düşman Olan Birisi Öldüğünde Okunacak Dua

islama Düşman Olan Birisi Öldüğünde Okunacak Dua

iSLAM DÜŞMANLARINDAN BiRi ÖLUNCE OKUNACAK DUA

Elhamdü lillâhillezî nasara abdehû ve eazze dîneh

Manası: “Kuluna yardım eden ve dinini aziz kılan Allah’a hamd ederim.”

İbni Mesud (r.a.) anlatıyor: “Rasulü Ekrem Aley- hisselam’a gelerek: “Yâ Resulellâh! Aziz ve Çelil olan Allah, Ebu Cehil’i öldürdü” dedim. Bunun üzerine Rasulü Ekrem (s.a.v.) bu duayı okudu.”