Bir Kişinin Sevgisini Kazanmak için Dua Terkibi

Bir kişinin sevgisini kazanmak için uygulama terkibidir . İnsallah şifa olacaktır.

Gece abdest alınıp dilek söylenir ve dört kez Yasini şerif okunduktan sonra aşağıdaki yazılı duamızı niyet ederek 7 defa okuyalım.

Sübhânel müneffisi an külli medyûnin sübhânel müferrici an külli mahzûnin sübhâne men ceale hazâinihü beynel kâfi ven nûnü sübhâne men izâ erâde şeyen en yekûle lehü kün fe yekûnü yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric annî hemmî ve ğammî feracen âcilen bi rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim

tesirlidualar