Hz Hızırı Görmek ve Yardım Almak için Dua

Hızır a.s görmek ve yardım almak için “Kenzül ulum el-Mahfi” adlı eserde nakil edilmiştir.

Her kim farz namazlarından sonra (40) defa;

Bismillahirrahmanirrahim. Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtın(bâtınu), ve huve bi kulli şey’in alîm(alîmun).”

(Hadid süresi 3 ncü Ayet-i Kerim)

Âyet-i Kerimesini okursa ve ayrıca bununla beraber günde (200) Kafirun süresini okursa yakın zamanda Hızır (as.) yaşlı olarak veya rehber veya bir iş konusunda kendisine nasihat edici olarak görür. İnşallah…