Bir Köye Ya da Şehre Girerken Okunacak Dualar

Peygamber (sav) Efendimiz buyurdular ki:

“Ey Ali!

Bir şehre girmek istediğinde veya bir köye girmek istediğinde orayı görünce şöyle de:

Allah’ım, bu şehrin hayrını ve bu şehir hakkında takdir ettiğin iyilikleri diliyorum. Bu şehrin kötülüğünden ve orada takdir ettiğin kötülüklerden sana sığınırım. Allah’ım! Bu şehrin hayrıyla beni rızıklandır, kötülüklerinden koru. Beni o şehir halkına sevdir, o şehir halkının salihlerini de bize sevdir.

Ey Ali!

Bir yere yerleştiğinde şöyle de:

Allah’ım! Bizi mübarek bir menzile yerleştir. Sen yerleştirenlerin en hayırlısısın.”

Böyle dua edersen oranın hayırlı rızkını yersin, kötülüğü ise senden uzaklaşır.

Resûl-i Ekrem Efendimiz Hayber önlerine varınca şöyle duâ etti:
“Ey göklerin ve gölgelediklerinin Rabbi olan Allah!
“Ey yerlerin ve üstündekilerin Rabbi olan Allah!
“Ey şeytanların ve saptırdıklarının Rabbi olan Allah!
“Ey rüzgârların ve savurduklarının Rabbı olan Allah!
“Biz, Senden şu şehrin hayrını ve iyiliğini, halkının hayrını ve iyiliğini, bu şehirde bulunan her şeyin hayrını ve iyiliğini dileriz.
“Onun şerrinden, halkının şerrinden, içinde bulunan her şeyin şerrinden Sana sığınırız!”
Herhangi bir şehre girildiğinde Efendimiz hep böyle duâ ederdi
**
Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmeye, çıkacağım yerden doğrulukla çıkmaya beni muvaffak eyle ve Kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana!.” (İsrâ, 17/80)

Türkçe Okunuşu:

Allahumme bârik lenâ fiha, Allahumme’rzuknâ fîha mennâha, vehabbibna ilâ ehliha ve habbib salihi ehliha ileyna.

Türkçe Anlamı:

“Allah ’ım, bu şehiri bize mübarek kıl, nimetlerinden bizi rızıklandır. Halkını bize sevdir ve bizi de onlara sevdir Allah’ım.

Açıklama:

Bir şehre girildiğinde o şehrin halkı ile kaynaşmak karşılıklı olarak sevişmek için bu duâ okunmalıdır. Mümkün ise üç defa tekrar edilmelidir.