Yola Çıkıldığında Okunacak Dua Yol Duası

Yol duası, yola çıkanlar yola çıkmadan önce ya da yola çıkınca okuyacağı dualarla kazadan ve beladan korunacaktır.

Allah’a isteklerini dualarla dile getirip, kendilerine yardımcı olmalarını istemelidirler. Yola çıkacaklar hem kendi güvenlikleri için, hem de geride kalan sevdiklerinin güvenliklerini Allah’a emanet etmelidir.

Türkçe Okunuşu:

Allahumme ileyke teveccehtü ve bike i’tasamtü. Allahumme’kfînî ma ehemmenî vema lâ ehtemmü lehu. Allahumme, zevvidni’t-takvâ, vağfir li zenbî ve veccihnî lil hayri eynema teveccehtü.

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım, sadece Sana döndüm, ancak Sana yalvardım. Allah’ım, önemli olan ve olmayan işlerimde bana kudret ver. Allah’ım, bana Allah korkusu ver. Günahımı bağışla. Hangi yerde olursam olayım beni iyi yola çevir.”

  • Evden çıkarken, bir yere giderken Ayetel Kürsi okuyan kişiler geri dönene kadar her türlü beladan, her türlü kötülükten korunur. Hz Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur; “Her kim evden çıkmadan Ayetel Kürsi‘yi okursa, dönünceye kadar her türlü kötülükten uzak kalır.”
  • Yola çıkarken Bismillah, tevekkeltü alellah, La havle vela kuvvete illa billah diyen kişiler tehlikelerden korunur, her türlü sorundan uzak kalır.
  • Bismillahi meraha ve mürsaha inne rabbi le gafurrurrahim(Hud 41) ayetini besmele çekerek 74 defa okuyan kişi, her türlü kazadan, beladan korunacaktır.
  • Allahümme inni e’uzü bike min va’sais seferi ve Kabetil münkalebi vel’havri ba’del kevri ve da’veti’l mazlum Meali, “Allah’ım! yolculuğumun meşakkatinden, döndükten sonra kötü olaylarla karşılaşmaktan, görünce geri kalmaktan ve mazlumun bedduasını almaktan sana sığınırım.” Bu dua yolculuğa çıkarken, belalardan ve kötülüklerden korunmak için okunmalıdır.
  • Peygamberimiz yolculuğa çıktığı zaman buyururlardı ki; “Bir sefere çıktığında arkadaşlarının içinde en güzel ve azığı en fazla olan kimse olmak ister misin ey Cubeyr? Öyleyse bu beş sureyi oku: “Kafirun, İhlas, Nasr, Nas ve Felak suresi Bu sureler okunurken hem başında, hem sonunda besmele çekmek gerekir.