Birbirinden Nefret Edenlerin Muhabbeti için Dua

Herhangi bir nesneye 101 kere okunup birbirinden nefret eden kişilere verilirse bu kişiler arasında muhabbet ve sevgi hasıl olur.

Salli ve sellim ve bârik yâ Halimü alel müzeyyeni bil hılmi min rabbin Halîmin.


Anlamı:
Ey azabı hak edenlerden azabı tehir eden Allah’ım! Rahmetini, bereketini ve esenliğini azapları tehir eden Allah Azze ve Celle tarafından güzel huyla süslenmiş Efendimiz Aleyhisselam’ın üzerine indir.

Bu salavatı okuyanın ahlakı ve huyları güzelleşir.

Aileye faydalı olmak için: En- Nafiu ismi Celili ile salavat okunur ise Allah (c.c.) kişiyi ailesine faydalı biri olmayı nasip eder.

Salli ve sellim ve bârik yâ Nâfiu alâ men cellel ecâce bi rikıhin nafiu.


Manası:
Ey Allah’ım! Ey fayda veren ve faydalı şeyleri yaratan Rabbim! Şifalı tükürüğü ile acı tuzluluğu tatlıya dönüştüren Muhammed (s.a.v.)’e rahmet eyle, O’nu mübarek kıl.

Ahlakın güzelleşmesi, sözü dinlenen biri olmak ve daimi bir nimete kavuşmak için okunacak salavat

Salli ve sellim ve bârik yâ Hamidü alâ men hellelet li vilâdetihil avâlimü bit tahmid.


Anlamı :
Ey bütün zerrelerin dili ile övülen Allah’ım! Rahmetini, selamını doğumu ile kainatı aydınlatan, sevincinden zikredip tesbih ve tahmid edilen zatın üzerine indir ve onu mübarek ve bereketli kıl.