Gideni Döndürmek için Dualar

Gideni Döndürmek için Dualar

1-Niyet edip, 1000 kez “Ya Allah, Ya Vedud, Ya Cami” okunur. Günü ve saati yok ama gece yarısından sonra okunursa iyi olur. 


2-100’lük tesbihin her bir tanesine 3 İhlas 1 fatiha okunur. İmamede dahil sonra kıbleye doğru yüksek bir yere asılır niyetin olunca 41 tesbih alınıp ya çevrene yada bir camiye bağışlarsın sonra asılı bıraktığın o tesbihi yerinden alırsın Allah hepimizin duasını kabul etsin.


3-Abdest alip ALLAH rizasi için gece 2 rekat namaz kılın. 
Namazdan sonra yerinden kalkmadan 1513 kere YA HU diye zikir etsin ve sonra secdeye kapanip maksadi ne ise soylesin (ALLAH ) tan istesin sen bunu en az 3 gece yaparsin ve olacak olan acayiplikleri gorursun .ALLAHA da sukur etmeyi unutma

4-şimdi yine bi güzel abdest alın 2 rekat namaz kılın mevlaya yakarıp niyetinizi halis duygularla yapın 21 estağfirullahel aziyme ve etübü ileyh
21 salavat 
3 ihlas 1 fatiha 1 ayet el kürsi oku
sonra 40 defa
Bismillahirrahmanirrahim
Elif lam mim.zalikel kitab, la raybe fiyh, hüden lil müttekıyn elleziyne yü’minüne bilğaybi, ve yukiymünes salate ve mimma razaknahüm yünfikuun velleziyne yüminüne bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kablik, ve bil’ahireti hüm yükınün ülaike ala hüden min rabbihim, ve ülaike hümülmüflihün. 

duasını oku bu uygulamaya 40 gün devam et eğer giden eş yada sevgili çok ciddi sebeblerden gitmemişse dönecektir.


5-Gelmesini istediğin bir kişiyi düşünerek 3 veya 7 gece
geç saatlerde 70 kere “ SURETÜL KARİA “ ı okumaya devam edersen dilediği kimseyi celp ve tesir eder

sure budur 
Karia Suresi

Okunuşu:​

Bismillâhirrahmânirrâhîm. Elkariatü. Melkâriah. Vemâ edrâke melkâriah. Yevme yekûnünnâsü kelferâşilmebsûs.Ve tekûnülcibâlü kel’ıhnilmenfûş. Feemmâ men sekulet mevâzînühu. Fehüve fî’îyşetin râdıyeh. Ve emmâmen haffet mevâzînühu. Feümmühu hâviyeh. Ve mâ edrâke mâhiyeh. Nârün hâmiyeh. 


Anlamı: Rahman, Rahim olan Allah’ın adıyla.
Korkunç olay.. Nedir korkunç olay? Korkunç olayın ne olduğunu nerden bileceksin? O gün, insanlar, dağılmış pervaneler gibi olur. Dağlar ise saçılmış yün gibi olur. Kimin tartıları ağır gelirse.. O, hoşnut olacağı bir hayat içinde. Kimin tartıları hafif gelirse.. Onun da anası Haviye.. Onun ne olduğunu sana bildiren ne? O, kızgın bir ateştir.