Borçlu Olanlara Şiddetle Okunması Tavsiye Edilen Dua

Borçlu Olanlara Şiddetle Okunması Tavsiye Edilen Dua

Borçlu olan kardeşlerimiz vardır muhakkak. Size peygamberimizin s.a.v ashabına tavsiye ettiği bir ayeti/duayı paylaşmak istiyorum.

Öncelikle ;
NaSuh bir tövbe etmeliyiz her gün en az 70 defa : “Estağfirullah el – Azim” 7 defa salavatı şerife söyleyelim. ” Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina muhammed.”Büyük küçük günahları terkedelim. Allah’a olan ibadetlerimizi yerine getirmeliyiz. Millet hakkına riayet edelim. YALAN söylemeyelim. Bu halde yaşamaya devam ederken.

Her gün :

17 defa veyahutta 111 defa aşağıdaki ayeti okuyalım. (Hanım kardeşler özel günlerinde okuyamazlar.)

BiSmillahirrahmanirrahim.Ve kulil hamdu lillahillezi lem yettehız veleden ve lem yekun lehu şerikun filmulki ve lem yekun lehu veliyyun minez zulli ve kebbirhu tekbira.

Her okuyuşun sonunda 3 defa : “Allahu Ekber Allahu Ekber, La ilahe illallahu vallahu ekber. AllAhu ekber ve lillahi’l-hamd tevekkeltü ‘alel – hayyillezi la yemutü.”