Zor durumda ve çaresiz kalınca okunacak dua

Zor durumda ve çaresiz kalınca okunacak dua

Zor durumda ve çaresiz kalınca okunacak duayı yazıyorum değerli arkadaşlar, okuyup sıkıntılarınızdan kurtulur ve dileğinize kavuşursunuz biiznillah;

Allahümme Ya Latif (7 kere) ya Allah edrikni bilütfikel hafiyyi ena muhtacün zelilün Ve entel kaviyyül ganiy. Allahümme ya seriul hisab ya sadidül ikab ya gafur ve ya rahim ve ya haliku külli sey in ya fatiris semavati vel ard. Ya falikel habbi ven neva falikel isbahu ya veliyyül hasenat ya dafius seyyiat ya gafirel hatiyyat ya satirel averat ya maniel beliyyat ya mukilel aserat ya muhyil emvat ya münevvirel ardi ves semavat (burada dilek söylenir) akdi haceti fi hazihis saate ya ilahel evline vel ahirin ya bediüs semavati vel ardine ya zel celali vel ikram. Ve sallallahü ala seyydina muhammedin ve alihi ecmain. Birahmetike ya samiüd dua ya erhamerrahimin. Bihürmeti muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ya Allah ya Allah ya Allah