Borçtan Kurtulmak için Okunacak Dualar

Borçtan Kurtulmak için Okunacak Dualar

Borçtan Kurtulmak için Okunacak Dualar
Borçtan Kurtulmak için Okunacak Dualar

Borçtan Kurtulmak için Okunacak Dualar ( 1.Dua)

Borçtan Kurtulmak Için Dua
Borçtan Kurtulmak Için Dua

Okunuşu:

“Allahümme farice’l-hemmi, kasife’l-gammi, mücibe da veti’l- mudtarrine rahmane’d-dünya ve’l-ahirati ve rahimehüma ente terhamüni ferham- ni birahmetin tügnini biha an rahmetin min sivake.”

Anlamı:

“(Ey) Sikintilari gideren, kederleri kaldiran, zor durumda kalanlarin dualarina icabet eden, dünya ve ahretin rahman ve rahimi olan Allah’im! Sen bana merhamet edersin, Senden baska kimsenin merhametine ihtiyaç birakmayan bir merhametle bana merhamet et.” (Hakim, Dua, I, 515)

Borçtan Kurtulmak için Okunacak Dualar ( 2.Dua)

Borçtan Kurtulmak için Okunacak Dua
Borçtan Kurtulmak için Okunacak Dua

Okunuşu:

(Allahümme inni euzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve’l-keseli ve’l-buhli ve dalai’d-deyni ve galabeti’r-ricali)

Anlamı:

“Allah’im! Kederden, hüzünden, tembellikten, cimrilikten, borç baskisindan ve insanlarin kahrina ugramaktan sana siginirim.’ (Tirmizi,5/520)

Borçtan Kurtulmak için Okunacak Dualar ( 3.Dua)

Borçtan Kurtulmak için Okunacak Dua
Borçtan Kurtulmak için Okunacak Dua

Okunuşu:

(Allahümme malike’l-mülki tu ti’l-mülke men tesaü ve tenziu’l- mülke mimmen tesaü ve tuizzü men tesaü ve tüzillü men tesaü biyedike’l-hayr, inneke ala külli sey’in kadir.Rahmane’d-dünya ve’l ahireti, tu’tihima men tesaü ve temneu minhüma men tesaü, irhamni rahmeten tugnini biha an rahmeti m in sivake)

Anlamı:

“Ey mülkün sahibi Allah’im! Mülkü istedigine verirsin, mülkü istediginden çeker alirsin. Istedigini aziz eder, istedigini hor edersin. Hayir senin elindedir.Senin her seye gücün yeter. Ey dünyanin ve ahiretin rahmani, bu ikisini diledigine verir, bu ikisini diledigine vermezsin. Bana öyle bir merhamet et ki, baskasinin merhametine ihtiyaç kalmasin. “(Taberani,Es- sagir, 1/202)