Psikolojik ve Manevi Sıkıntılar için Dualar

Psikolojik ve Manevi Sıkıntılar için Dualar

Psikolojik ve Manevi Sıkıntılar için Dualar
Psikolojik ve Manevi Sıkıntılar için Dualar

Psikolojik ve Manevi Sıkıntılar için Dualar ( 1.Dua )

Psikolojik ve Manevi Sıkıntılar için Dualar
Psikolojik ve Manevi Sıkıntılar için Dualar

Okunuşu:

“Bismillahi’r-Rahmani’r- Rahim

Elhamdülillahi Rabbi’l-âlemin. Er-Rahmani’r-Rahim. Maliki

yevmi’d-din. Iyyake na’büdü ve iyyake neste’in. Ihdine’s- sirata 1-mustekim. Siratallezine en’amte aleyhim gayri’l- megdubi aley him ve le’d-dallin.”

Anlamı:

“Rahman ve Rahim olan Allah’in adi ile.

Hamd, âlemlerin Rabbi, Allah’a mahsustur. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki. Rahman, Rahim,(Allah’im!) Yalniz sana ibadet ederiz ve yalniz senden yardim dileriz. Bizi dogru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna (ilet), gazaba ugrayanlarinkine ve sapiklarinkine degil.”

Psikolojik ve Manevi Sıkıntılar için Dualar ( 1.Dua )

Psikolojik ve Manevi Sıkıntılar için Dualar
Psikolojik ve Manevi Sıkıntılar için Dualar

Okunuşu:

“Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

Elif Lam Mim. Zalike’l-kitabü la raybe fih. Hüden lil-müttekin, Ellezine yu minune bi’l-gaybi ve yükimune’s-salete ve mimma razaknahüm yünfikun. Vellezine yü’minune bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike ve bi’l-ahiratihüm yükinun.”

Anlamı:

“Rahman ve Rahim Allah’in adi ile.

Elif lam mim. Rahman ve Rahim Allah’in adi ile. Bu, kendisinde süphe olmayan kitaptir. Allah’a karsi gelmekten sakinanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanirlar, namazi dosdogru kilarlar, kendilerine rizik olarak verdigimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana