Bu Duayı Okuyunca istenilenin Kabul Olmaması Mümkün Değil

Bu Duayı Okuyunca istenilenin Kabul Olmaması Mümkün Değil

Bu Duayı Okuyunca istenilenin Kabul Olmaması Mümkün Değil
Bu Duayı Okuyunca istenilenin Kabul Olmaması Mümkün Değil

Sabah namazını kıldıktan sonra  kıbleye dönük olarak 100 defa;

Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l Azim.Allahümme inni es-elüke ya Kadimü ya Dâimü. Yâ Vitru ya Ehadü ya Samedü Yâ Hayyü yâ Kayyum yâ ze’l-Celalü ve’l-İkram. Feintevellev fekul hasbiyallahü lâ ilâhe ill’a hü.Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-Arşi’l-Azim.”

diye dua ettikten sonra eller açılıp tekrar dua ederek ne isteniyorsa istenen Allah’a bildirilir. Bu duanın kendisinden rivayet edildiği Mukatil bin Süleyman;”Bunu yaptığı halde isteğin yerine gelmezse Mukatil’e lanet et” diye teminat veriyor.

Kaynak:Dr.Arif Arslan(Dua İle Gelen Şifa”