Her Maksada Ulaştıran Etkili Dua

Her Maksada Ulaştıran Etkili Dua

Her Maksada Ulaştıran Etkili Dua
Her Maksada Ulaştıran Etkili Dua

Arif Seyyid Kuraşi(k.s) diyor ki:Bir gün Şeyh Ebu’r-Rebi Süleyman (k.s):

 “Ey Seyyid Arif! Sana öyle bir dua öğreteceğim ki,Allah’ın izni ile her maksadına kavuşursun. Bu duayı her ihtiyaç sahibi de öğret”dedi. Bunun üzerine bana şu duayı öğretti.

Yâ Allahü yâ vâhidü yâ ehadü enfıhni minke bi nefhati hayrin inneke alâ külli şey’in kadir.”   

Anlamı: Eşi benzeri ortağı olmayan tek olan ALLAH, tarafından bana bir hayır esintisi bahşet,

muhakkak ki sen her şeye kaadir ve kudret sahibisin…

 

 Ya Allâhu Ya Hayyu Ya kayyûmu Ya Vâhidu Ya Ehadu Ya Vâcidu Ya Cevâdu Ya Kerîm. İnfahnî minke bi nefhati hayr. inneke alâ külli şey in kadîr. 

Ya ALLAH: “Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah,  

Ya HAYY: “Ezeli ve ebedi hayat sahibi.” 

Ya KAYYUM: ‘Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan.” 

Ya VAHİD: “Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan.” 

Ya EHAD:  ”Birdir tekdir.”  

Ya VACİD: “Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan.” 

Ya CEVAD: ”Çok çok ihsan eden. Çok cömert” 

Ya KERİM: “Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.”   

İnfahnî minke bi nefhati hayr: ”Tarafından bana bir hayır esintisi bahşet” 

inneke alâ külli şey in kadîr: ” muhakkak ki sen her şeye kaadir ve kudret sahibisin, herşeye hakkıyla gücü yetensin.”