Büyük Salavat ”Salavatı Kübra” Ve Faziletleri ve ARAPÇASI

Büyük Salavat ”Salavatı Kübra” Ve Faziletleri ve ARAPÇASI 

Büyük Salavat ”Salavatı Kübra” Ve Faziletleri ve ARAPÇASI
Büyük Salavat ”Salavatı Kübra” Ve Faziletleri ve ARAPÇASI

Salavatı Kübra, okunmasında çeşitli faydaları olan ve kişilere huzuru aralayan bir duadır. Her kim bu duayı bırakmadan düzenli olarak okursa Allah ona çeşitli ikramlarda bulunacaktır. Pek çok salavat çeşidi var, ancak aralarında bulunan en büyük salavat, salavat-ı Kübra’dır.  

Salavatı Kübra duası ( büyük salavat)

Bismillahirrahmanirrahim

 1. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel mürselin
 2. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyiden nebiyyin
 3. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sadikiyn
 4. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyider rakiiyn
 5. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyides sacidiyn
 6. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaidiyn
 7. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kaimiyn
 8. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel musalliyn
 9. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidez zakiriyn
 10. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyideş şahidiyn
 11. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evveliyn
 12. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel ahiriyn
 13. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Rasulallah
 14. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallah
 15. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah
 16. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Ekramehullah
 17. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Azzemehullah
 18. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Şerrefehullah
 19. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men ezherehullah
 20. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya menih terahullah
 21. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Savverahullah
 22. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya men Abedellah
 23. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hayra halkıllah
 24. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Hateme rusulillah
 25. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sultanel enbiya
 26. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Burhanel esfiya
 27. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mustafa
 28. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mu’alla
 29. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mücteba
 30. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müzekki
 31. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Mekkiyyü
 32. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Medeniyyü
 33. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Arabiyyü
 34. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Kureşiyyü
 35. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Haşimiyyü
 36. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ebtahıyyü
 37. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Zemzemiyyü
 38. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Tihamiyyü
 39. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ümmiyyü
 40. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide velede idame
 41. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Ahmed
 42. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Muhammed
 43. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Taha
 44. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Yasin
 45. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Müddessir
 46. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Kevser
 47. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Şefi’a yevmil mahşer
 48. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibettac
 49. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Sahibel Mi’rac
 50. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyide evveliyn vel ahiriyn
 51. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel Muhsinin
 52. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel kevneyni vessakaleyn
 53. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya sahiben Na’leyn
 54. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Seyyidi ya Rasulallahi ya Hatemel enbiyai vel mürseliyn
 55. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Nebiyyallahi yevmeddiyn.
 56. Subhane rabbike rabbil izzeti amme yesıfun ve selamün alel mürseliyn velhamdülillahi rabbil alemiyn.

MEALİ :

Salavatı (Kübra) Anlamı:

Euzu billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

 • “Ey Mürsel (gönderilen)lerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Nebî (peygamber)lerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Sıddıkların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Rukû‘ Edenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Secde Edenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Ka‘deye Oturanların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Kıyamda Duranların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Namaz Kılanların Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Zikredenlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Şâhitlerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Evvelkilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Sonrakilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allah’ın Rasûlü! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allah’ın Nebîsi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allâh’ın Habîbi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allâh’ın kendisine ikram ettiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allâh’ın kendisini büyük tuttuğu Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allâh’ın kendisine şeref verdiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allâh’ın kendisini galip kıldığı Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allâh’ın kendisini seçtiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allâh’ın kendisine üstün sûret (ve sîret) verdiği Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allâh’a (gerçek mânâda) ibâdet eden Zat! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allâh’ın Mahlûkatının En Hayırlısı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Allâh’ın Rasüllerinin Sonuncusu! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Enbiyânın Sultânı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Esfiyânın Burhânı! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Mustafâ! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Mu‘allâ (son derece üstün kılınmış zat)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Müctebâ (seçkin kılınmış zat)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Müzekkî (Ümmetini günahlardan temizleyen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Mekkî (Mekkeli)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Medenî (Medîneli)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Arabî (Arab kavmine mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Kuraşî (Kureyş kabilesine mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Hâşimî (Hâşim oğullarına mensub)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Ebtahî (Mekke’de bulunan Ebtah vâdisinde konaklayan)!
 • Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Zemzemi (Zemzemle büyüyen)!
 • Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Tihâmî (Mekke’nin bağlı bulunduğu Tihâme bölgesinin sâkini)! Bir- milyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Ümmî (Okuma yazma bilmediği halde bütün ilimleri Rabbinden öğrenen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Âdemoğullarının Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Ahmed! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Muhammed! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Tâhâ! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Yâsîn! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Müddessir (İlk vahiy geldiğinde yakalandığı sıtma nedeniyle örtülere bürünen)! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Kevser ırmağının sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Mahşer gününün Şefaatçisi!
 • Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Tâc sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Mi‘râc sahibi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi! Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Muhsin (Allâh-u Te‘âlâ’yı görür gibi ibâdet eden)lerin Efendisi!
 • Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Kevneyn ve Sekaleynin (iki cihanın ve insü cânnın) Efendisi!
 • Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Na‘leyn (iki mübarek takunya) Sahibi!
 • Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • Ey Efendim!
 • Ey Allah’ın Rasûlü!
 • Ey Nebilerin ve Rasüllerin sonuncusu!
 • Ey cezâ gününde (şefaat makamına erdirilen) Allah’ın Peygamberi!
 • Birmilyon salât ve birmilyon selâm senin üzerine olsun.
 • İzzet sahibi Rabbini, onların vasfettikleri şeylerden (müşriklerin yanlış nitelemelerinden) tenzih ederim.
 • Gönderilen peygamberlerin tümüne selâm olsun.
 • Bütün hamdler de âlemlerin Rabbi olan Allah’a olsun…
 • Elhamdulillah.. Elhamdülillah….

Salavatı Kübra Ve Faziletleri

Salavatı Kübra Hz.Muhammed (s.a.v) e Cebrail aracılığı ile gelmiştir.Allah’ın bir hediyesidir.Bu salavatın bir ismide gökyüzüdür.

Salavatı kübranın okuyucular için faydaları ve fazileti çoktur.Bu salavatda bilgelik ve büyük nimet vardır.

Şeyh Muhyiddin Abdülkadir Geylani Hz.ve İmam Şeyh Bağdadi Cüneyt tarafından

Faydaları

1-Beklenmedik rızık ve servet geçim kolaylığı

2-Temel ihtiyaç,aile içinde barış huzur ve sevgi elde etmek için

3-Allah’tan bir hediye alacaksın gözlerin görmediği kulakların duymadığı kalbin hissetdiği

4-Sorunları çözmek,Derece ve rütbe için

5-En az gece-gündüz 1 defa oku düzenli olarak okuyan herkes mükafatını fazlasıyla alır.yeterli rızık (giyecek ve yiyecek)

Aile içinde huzur

6-Hem bu dünyada hemde ahiretde Allah onu her zaman korur.

7-Allah hac ve umre nasip eder.

8-Tüm içtenlikle temiz bir kalp ve samimiyetle salavatı kübrayı okumak gerekir.

9-Salavatı kübra okuyan 600.000 değerinde nimet ve sevab alır.

10-Yüksek zafer için salavatı kübra okunur.

Salavatı Kübrayı hergün sabah ve yatsıdan sonra 1 defa okuyun

1. Kıyamet gününde yüzü dolunay gibi parlar.ve Kıyamet gününün şiddetinden korunur.

2.Ömründe üç kez okuyana Allahu teâla Tevat’ı,İncil’i Zebur’u ve Furkan’ı okuyan kimsenin sevabı verilir.

3-Nesnelere 45 veya 100 defa okunduğunda hazine olur.

4-Düşman ve zalim için 100 defa okunur.

5-Ev almak ve eşyaları yenilemek için günde 21 defa okunur.

6-Ruhsal ve fiziksel güç için 100 defa okunur

7-Zihin,kalp gözü,hafıza güçlenmesi için okunur.

8-Hayvanların dilini anlamak için salavatı kübra 45 defa okunur yalnız 41 gün oruç tutmak gerekir.

9-Ev,cami ve ya okul yaptırmak için hacca gitmek için 3 yıl bırakmadan Her Cuma gecesi salavatı kübrayı oku (abdestli olarak)

10-Perşembe günü kuşluk vakti namaz kıldıktan sonra salavatı kübrayı oku beklenmedik yerden rızık gelir.Duaların kabul olur.

11-Salavatı Kübrayı hergün 3-5 veya 7 defa okursan hiçbir büyücü seninle uğraşamaz cinler saldıramaz,büyü ve sihir geçmez.Bütün tehlikelerden korunursun.

Allah’ın izniyle sana kimse zarar veremez,incitemez.

12-Özellikle Fatiha okumalarında salavatı kübrayı peşinden 11 defa oku çok etkilidir.

13-Muhabbet ,sevgi ve sevdiğine kavuşmak için salavatı kübra 11 veya 45 defa okunur.

14-Hastaların tedavisi için,İşlerin kolaylaşması için salavatı kübra oku

14-Kolay servet,rızık için salavatı kübra oku

15-Kalp gözünün açılması için,1000 defa Yâ latif esmasını oku sonra salavatı kübrayı 3 defa oku

16-Salavatı kübra okuyanın maneviyatı güçlü olur.

17-Borçlardan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak için salavatı kübra sabah namazından sonra okunur.

18-Salavatı kübrayı okuyan Allah’tan mağfiret ve kurtuluş istesin.

19-Kim bu salavatı okursa Allahu teâla ondan yetmişbin çeşit belayı def eder.

20-Günahları bağışlanır.

Salâvatı Kübra duasının okunmasında ki hikmetleri;

 • Sürekli okunması halinde Allah (c.c) kişilere bol rızık ve zenginlik verir
 • Salâvatı Kübra duası, hafızayı kuvvetlendirir ve ruhsal gücü sağlamlaştırır
 • Kutsal toprakları gitmek isteyen kişilerin çok sık okuması gerekir
 • Perşembe günü eğer kuşluk vaktinde bu dua okunursa dilekler yerine getirilir
 • Muhabbet etmek istenen kişiye karşı bu salâvatı Kübra 11-45 kere okunursa muhabbet artar
 • Sıkıntı bir dönemden ve ağır borçlardan kurtulmak için her namazın arkasından okunması fayda sağlar
 • Düşmanı mağlup etmek için 100 defa okunmasında gerekir
 • Gizemli sırlara kavuşmak ve kalp gözünün açılması için Allahın 99 isminden ya latif kelamının 1000 kere okunması ve ardından salâvatı Kübra’nın 3 kere okunması gerekir
 • Çeşitli hastalıklardan kurutulmak ve tedaviye kavuşmak için sürekli okunmasında fayda var
 • Devamlı okuyan kişilere büyü ve sihir işlemez, aynı zamanda feraha kavuşur
 • Aile içinde olan tatsızlıkların giderilmesi ve huzura kavuşmak için okunmasında yarar var …

alıntıdır…