Camilere Girerken Okunması Gereken Dua

Allâhümmeftah lî ebvâbe rahmetik*

Camiye girerken okunması gereken dualar Manası: “Ey Allah’ım! Benim için rahmetinin kapılarını aç.”

Peygamberimiz (s.a.v.):

Camiye girerken okunması gereken dualar

“Sizden birisi camiye gireceği vakit üzerime selam getirsin, sonra (bu duayı) okusun.” 141 buyurmuşlardır.

Eûzü billâhil azıymi ve bi vechihil kerîmi ve sültâ- nihil kadîmi mineş şeytânir racîm*

Amr b. As (r.a.) anlatıyor: Rasulü Ekrem (s.a.v.), mescide girdikleri vakit (bu duayı) okur ve şöyle buyururlardı: “Bu duayı okuyan kimse için şeytan der ki: “O kimse, günün diğer vakitlerinde de benim şerrimden muhafaza olunur.”

Camiye girerken okunması gereken dualar nelerdir, ne zaman ve nasıl okunmalıdırlar?