Cehenneme Girmemek için Dua Al-i imran Suresi – 192. Ayeti

Akıllı insanların duası böyle olur. Cehenneme girmemek için, ahiretin rezaletinden sakınmak için bu çeşit dua yapmak çok yerindedir. Bu duada cesedin azabından ruhun azabının daha fazla olduğuna da işâret vardır. Çünkü ahiretin rezaleti, cesede değil, ruha aittir. Onun için burada rezaletten de Allah’a sığınılmıştır. Bu duâyı sık sık yapmamız çok yerinde olacaktır. Çünkü her birimizin ahiretteki durumumuz kritiktir. Rezillikle karşılanacak hallerimiz vardır. Bu bakımdan ruhumuz sıkıntı içerisine kalmasın diye Hakka yalvarmalıyız.

Türkçe Okunuşu:

Rabbenâ inneke men tüd hilinnera fegad ehzeyteh. ve mâ lizzâlimîne min ensâr

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbimiz! Elbette sen kimi ateşe sokarsan, şüphesiz onu ‘aşağılık ve perişan edersin. (Küfre, şirke ve âsîliğe saparak azabı hak etmiş) zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur