Hz. Musa’nın Kavminin Duası Yunus Suresi – 85. Ayeti

Musa aleyhisselamın kavminin duasıdır. Bu dua insanın korku esnasında dua etmesinin çok büyük tesiri olduğunu gösteriyor. Öyle ise her insanın önce Hakka tam manasıyla tevekkül etmesi, arkasından duaya baş vurması lazım geliyor. Ancak sıkıntı geldiğinde duaya baş vurup, rahatlık anında duayı unutmak iyi bir hareket değildir. Allah’a hem genişlik zamanımızda hem de darlık zamanımızda dua etmemiz gerekiyor.

Türkçe Okunuşu:

Rabbenâ la tec alnâ fitneten lil gavmizzâlimîn.

Türkçe Anlamı:

Ey Rabbimiz! Zalim kavm(in zulmüne uğratmak)la bizi imtihan (konusu) yapma!