Çekilen Tesbihatların Anlamları

Çekilen Tesbihatların Anlamları
Çekilen Tesbihatların Anlamları  

Günlük hayatımızda sürekli çektiğimiz zikirlerin anlamları inşallah şifa olacaktır … Tesbihatların anlamını bilerek çekmekte fayda vardır…

“Allahu Ekber” . Allah en büyüktür

“Sübhane Rabbiyel Azim” .Ey büyük Rabb’im! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim

“Semiallahulimen hamideh” .Allah kendisine hamd edenleri işitti

“Rabbena leke’l-hamd” .Ey Rabbımız! Her çeşit hamd ancak sanadır

“Sübhane Rabbiye’l-ala” . Ey Yüce Rabb’ım! Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim .

“Esselamu aleykum ve rahmetullah” .Allah’ın selamı üzerinize olsun

“Allahümme ente’s-selamu ve minke’s-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram” .Allah’ım! Sen kurtuluş merciisin Esenlik ve güvenlik sendedir Ey Azamet ve Kerem sahibi Allah’ım! Senin şanın çok yücedir

“Ala Resulina Muhammedin salavat” .Salat Peygamberimiz HzMuhammed (sav)’in üzerine olsun

“Subhanallahi ve’l-hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim” . Allah eksik sıfatlardan beridir Hamd Allah’adır Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür Allah’tan başkasında güç ve kudret yoktur

“Subhanallah” .Allah noksan sıfatlardan münezzehtir

“Elhamdülillah” . Hamd Allah’adır

“La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir”.Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir

“Subhane Rabbiye’l-aliyyi’l-a’le’l-vehhab” .Çok bahşedenlerin en yücesi olanRabb’im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin

“Amin” .Duamın kabul olacağına .Ben inanıyor, güveniyorum