Düşmanın Bile Sevgisini Kazandıran Dua

Düşmanın Bile Sevgisini Kazandıran Dua

Sevgi duası son derece güçlü bir sevgi ve muhabbet duasıdır.

  • Sevgi duası okunan evlerde tüm hane halkının birbirine sevgisi artar. Aile içinde herhangi bir münakaşa yaşanmaz.  

  • Sevgi duası okuyan bekar kadın ve erkekler helal dairesi içindeki kısmetlerinin gözüne her manada güzel görünür. Bu itibarla sevgi duası şirinlik duası hükmünde de geçer.
  • Sevgi duasını okuyan karı kocaların muhabbeti artar.
  • Bu duayı devamlı okuyan amirlerin mahiyetinde çalışan kişiler kendisine gönülden bağlı olur ve asla ihaneti düşünmez. 

Sevgi duası Besmele ile baslar. Ardından 3 adet esma başlarına “ya” nidası getirilerek okunur. Sonra sırasıyla Meryem suresi 96. ayet ile Haşr suresinin son üç ayeti okunur.

“Bismillahirrahmanirrahim”

Ya Cami, Ya Vedud, Ya Mucib

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda

Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.”

Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.”

Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.” (amin)

 

Bazı alimler sadece Meryem suresinin 96. ayetinin okunması halinde de inşallah hayırlı sonuçlara vesile olacağını beyan etmişlerdir.

Bismillahirrahmanirrahim

İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec’alü lehümür rahmanu vüdda” (amin)

Duanın bu kısa biçiminin okunması halinde duanın peş peşe 3 defa okunmasının çok daha hayırlı olacağı ifade edilmektedir.