Cinden Kurtulmak için Okunan Dualar

Cinden Kurtulmak için Okunan Dualar

1- E’ûzü Besmele ile Fâtiha sûresi okumalıdır.
2- E’ûzü Besmele ile iki Kul-e’ûzüyü okumalıdır.
3- E’ûzü Besmele ile Bekara sûresini okumalıdır. 


4- E’ûzü Besmele ile Âyetelkürsî
okumalıdır.   
5- E’ûzü Besmele ile Bekara sûresinin son âyetini
okumalıdır.   
6- E’ûzü Besmele ile Ha-Mîm Mü’mîn sûresinin basindan (masîr)e kadar 
ve Âyetelkürsî
okumalıdır.   
7- “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ serîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü 
ve hüve alâ külli sey’in kadîr

okumalıdır. 
8- Çok (Allah) demelidir. 
9- Hep abdestli bulunmalı, farzları ve sünnetleri hiç terk etmemelidir.
10- Günah islemekten, kadınlara bakmaktan, çok konuşmaktan, çok
yemekten ve kalabalıktan sakınmalıdır.