Cini ve Şeytanı Helak Eden Dua

Cini ve Şeytanı Helak Eden Dua

Eüzü bi kelimatillahit min şerri ma haleka ve zerae ve berae ve min şerri ma yenzilü mines semâi ve miri şerri mâ ya’rucü fîhâ ve min şerri fitnetil leyli ven nehâri ve min şerri külli târikin illâ târikan yatruku bi hayrin yâ rahmân*

Rasulü Ekrem (a.s.) miraca çıkacağı vakit şeytanlar ellerinde ateşler olduğu halde toplandılar ve Rasulü Ekrem’i yakmak için saldırmaya başladılar. Bunun üzerine Cebrail (a.s.) geldi ve: “Yâ Muhammedi (Bu duayı) oku.” dedi. Rasulü Ekrem (s.a.v.) bu duayı okuyunca onların ateşleri söndü, kendilerini de Allah Teala helak etti.271

Bu mübarek duayı yazarak üzerinde taşıyanlar, şeytanların ve cinlerin şerrinden muhafaza olunurlar.