Çok Darda Kaldığında Bu Dua Okunmalıdır!

Çok Darda Kaldığında Bu Dua Okunmalıdır!

(Bu duanın çok darda kalındığı zaman uygulanması önerilmektedir)

Subhâne Rabbike Rabbil ızzeti ammâ yesifûn ve selâmûn alel murselîn vel hamdulillâhi Rabbil âlemîn
Er-rahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke nağbudu ve iyyâke nestaîyn
Kul huvallâhu ehad. Allâhus-Samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekullehû kufuven ehad
İnnâ eğtaynâ kel kevser. Fesalli li Rabbike venhar
Tenzîl-el azîzir-Rahîm. Selâmun kavlen min Rabbir-Rahîm
Elif, Lâm, Mim. Allâhu lâ ilâhe illâ huvel Hayyul Kayyûm
Yâ Erhamerrahimîn.Yâ Rabbî, Ya Rabbî, Ya Rabbi. Lâ ilâhe illâ ente. Yâ Hannânu Yâ Mennânu.Ya Bedî-us-semâvâtu vel ard. Yâ Zul Celâli vel İkrâm
İhtinâs sırât-el müstakîm. Sırat ellezîne en`amte aleyhim. Ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amennâ ve saddaknâ
Ya Habibi! Senin rızan için, Peygamberimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) şefaati için, ………….( Baba adı ). olma, ………….(anne adı) . doğma, Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetinden …………(isim)…………………. olarak, senin……(esmaül hünsadan)…………… .…. (Rezzak sıfatına, Hadi sıfatına, Şafi sıfatına vs.) sıfatına sığınıyorum ve seni vekil tayin ediyorum.
Hasbunallâhu ve niğmel vekîl, Hasbunallâhu ve niğmel vekîl, Hasbunallâhu ve niğmel vekîl
Ya Habibi! Sana ……….. için yapılan duaların kabulü için vesileler göster ya Rabbî!
La ilâhe illallâh, Muhammedun abduhû Ya Resûlallah
Allahume salli alâ seyyidinâ Muhammedun ve alâ âli seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammed
Subhâne Rabbike Rabbil ızzeti ammâ yesifûn. Ve selâmun alel murselîn. Velhamdulillâhi Rabbil âlemîn

Not: Noktalı Yerler kimin için okunuyor sa ANNE VE BABA ADI  

 

Sıkıntılı kimse, bu duayı okursa mutlaka ALLAH’u Te’ala onun sıkıntısını açar,

Hangi dertli okusa kesinlikle  onun derdini giderir.

Bu dua gece yapılıyor. Ard arda 3 defa okuyunuz. “Kimin muradı varsa Allahın izniyle faide görür… 

Ellahümme inni eselüke ya alimelhafiyyeh
Veya menissemaü bigudratihi mebniyyeh
Veya menilerzu biizzetihi medhıyyeh
Veya menişşemsü velgameru binüri celalihi müşrigatün vemüziyyeh
Veya mügbilen ala külli nefsin müminetin zekiyyeh
Veya mükessine ruabilhaifine veehli ltegıyyeh
Ya men havaicü lhalgı ındehü megzıyyeh
Ya men necca yüsüfe min rıggı lubüdiyyeh 
Ya men leyse lehü bevvabün yünada vela sahıbün yüğşa
Vela vezirun yüada
Vela ğayruhü rabbün yüd a
Vela yezdadü ala kesratin lhavaicü illa keramen vecüda
Vesalli ala muhammedin veelihi veeadıni süeli inneke ala külli şeyin gadir

Ya Rabbi!

Eğer imanıma bir şüphe girmiş ben de ondan tövbe etmemişsem ihlasla derim ki : Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür.
Ya Rabbi!
Eğer bilmeden Müslümanlığıma küfür karıştırmışsam, derim ki: Allah birdir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür.
Ya Rabbi!
Eğer Allah’ı bilmeme şirk girmişse, ben de bunun farkında değilsem ihlasla derim ki: Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür.
Ya Rabbi!
Eğer bilmeden seni tanımamda yanlışım varsa derim ki: Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
.Ya Rabbi!
Eğer bilmeden amelime riya ve kendimi beğenme duyguları karışmışsa derim ki: Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür.
Ya Rabbi!
Eğer farkında olmadan kalbime küçük ve büyük günahların fitnesi girmişse derim ki: Allah bir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür.
Ya Rabbi!
İmanımı gönülden tazeleyerek, ihlasla derim ki: Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür.Ey diri olan!Ey ebedi var olan!Ey izzet ve ikram sahibi olan!Ey gücün, şerefin ve büyüklüğün sahibi olan Allah’ım!Halimi düzelt, işlerimi güzelleştir, beni bela ve fakirliğin acılarından koru, düşmanların şerrinden, şeytanın aldatmasından, nefsin arzularından, saptıranların saptırmasından beni koru ey Rabbim!
Ya Rabbi!
Beni çok ibadet eden salihlerden ve şükreden zenginlerden eyle… dini ve dünyevi bütün işlerimi düzene koy. Hayırlı nimetlerimi sonuna erdir.
Ya Rabbi!
Ömrümün son zamanlarında, ölüm anında kalbimi ve dilimi imanla doldur. Bana son anda; şehadet ederim ki, Allah birdir ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun elçisidir demeyi nasip et. 

Selam ve Dua ile…