Kaza ve Belaları Def etmek için Okunan Dualar

Kaza ve Belaları Def etmek için Okunan Dualar

Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için, sabah akşam, imam-ı Rabbani hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak, 3 defa okumalıdır. Âyât-i hırz okununca da, bu duayı okumalıdır.

[Bismillahirrahmanirrahim]
(Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve
hüves-semi’ul alim)
duasını defa okuyun) 

Korkulu yerde ve düşman karşısında, emin ve rahat olmak için Li ilafi’yi [Kureyş suresini] okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Gece ve gündüz, hiç
olmazsa, 11 defa okumalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka” duasını okuyana, o
yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez.) [Müslim]

(Issız bir yerde, bir şey kaybeden veya bir yardıma ihtiyacı olan, “Ey Allah’ın kulları bana yardım edin” desin! Her yerde, sizin görmediğiniz Allah’ın
kulları vardır. Korkulu yerde üç kere, Allah’ın kulları, bana yardım edin demelidir.) [Taberani]

(Hasbiyallahü ve ni’mel vekil sözü her korku için bir emniyettir.) [Deylemi]

İmam-ı Rabbani hazretleri cinden korunmak için ve korkulu zamanlarda, (Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim) okunmasını emrederdi.

Muhammed Masum hazretleri buyuruyor ki:

Dertlerden kurtulmak ve murada kavuşmak için 500 kere Lâ havle velâ kuvvete
illâ billah demeli, okumaya başlarken ve okuduktan sonra 100 kere salevât-ı şerife okuyup dua etmelidir.

Dertlerin, belaların gitmesi için, istiğfar okumak da çok faydalıdır, çok tecrübe edilmiştir. Hadis-i şerifte, (İstiğfara devam edeni, çok okuyanı,
Allahü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızıklandırır) buyuruldu. İstiğfar, insanı her murada kavuşturur. Tövbe
etmeli, istiğfarı çok okumalı. Bütün dertlere, sıkıntılara karşı faydalıdır. Allahü teâlâ, (İstiğfar okuyun; imdadınıza yetişirim) buyurdu. (Hud 52)

Farz namazlardan sonra, üç kere Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa huv el-hayyel kayyume ve etubü ileyh okuyun gerisinde yalnız (Estağfirullah) derseniz bütün günahları affolur

İstiğfarlardan meşhur olanı, Peygamberimizden haber verilen, şu istiğfardır:(Bir kimse, “Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüverrahmanürrahim
el-hayy-ül-kayyumüllezi la-yemutü ve etubü ileyh Rabbigfir li
25 kere okursa, odasında, ailesinde, evinde ve şehrinde hiç kaza, bela olmaz.) Bunu
her sabah ve akşam okumalıdır. Âlimlerin çoğu, talebe ve evlatlarına bunu okumalarını tavsiye etmişler, çok faydasını görmüşlerdir. 

Tehlikeyi önleme duası:
Şeyh Şihâbüddin Sühreverdi hazretleri buyurdu ki: Her sabah üç defa bu duayı okuyanı Hak teâlâ yanmaktan, boğulmaktan ve ani

ölümden emin kılar:

Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesukul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssue illallah.
Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssue illallah.
Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah. 

Selam ve Dua ile…