Çok Faziletli Salavat-ı Şerifeler

İDRİSİYE (TEVHİD) ZİKRİ
“Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah fî külli lemhatin ve nefesin adede mâ vese’ahü ilmüllah…”

diye üç defâ, sonra da; “Külillâhümme innî es’elüke bi nûr-i vechillah-il-azîm.” sonra da; “Estagfirullah el-azîm el-kerîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Gaffâr-üz-zünûb. Yâ zel-celâli vel-ikrâm.”

Anlamı: “Allah’ın ilminin kuşattığı şeyler adedince ve her göz açıp kapama ve her nefes alışverişi adedince, her an lâ ilâhe illallâh, Muhammedün rasûlullâh.”

Cuma Günü en az 1 – 10 100 Kere Okunacak Salavat

ALİYYÜ’L- KADR SİĞASI


“ALLAHÜMME SALLİ VE SELLIM VE BARİK ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN NEBİYYİL ÜMMIYYİ EL HABİBİL ALİL KADRİ EL AZİMİL CAHİ VE ÂLÂ ALİHİ VE SAHBİHİ”
——————————————————————————-

 Salavat-ı Fatih Kilitli kapıları açar
“Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihı lima uğlika vel hatimi li ma sebeka ven nasırıl hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıkel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hakka kadrihi ve mikdarihil aziym” 

BİR DİLEĞİN OLMASI İÇİN 2 REKAT NAMAZ KILIP 1000 YA LATİFİ 100 SALAVATÜ FATİHİ OKUYANIN DİLEĞİ OLUR..
Fazileti ve sırları:
Yüz yirmi bin salavat-ı şerife gücünde olduğu mana aleminde Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından bildirilmiştir.
Eski zamanda Kutbül Aktab Ahmed Ticani hazretleri yakaza halinde bu salavatın faziletini Hazreti Resulüllah’a sorar. 
Cevaben:
“Bir kimse salavat-ı fatihi bir defa okursa zamanın başından salavat getirenin okuduğu zamana kadar ins ü cinin ve meleklerin getirdiği salavata denk sevap kazanır. Günahları da bağışlanır.” buyurmuşlardır.
Hikmeti:
1. Bu salavat-ı şerife okuyanı cehennem ateşinden korur.
2. Kırk gün okuyanın tevbesi kabul edilirgünahları bağışlanır.
3. Cuma gecesi bin defa okuyan Efendimiz (s.a.v.) ile görüşür. 

———————————————————————————–
“Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Abdike ve Nebiyyike ve Resulikennebiyyil Ummıyyi ve Ala Alihi ve sahbihi ve sellim ve tesliymen bilkaderi  Azemeti zatike ve fiy külli vaktin vahiyn.”

Manası:“Ey Allah’ım! Kulun, peygamberin ve resulün olan o nebiyyi ümmi efendimiz Muhammed’e ve ali ashabına, her an zaman Sen’in zatının büyüklüğü(nün sonsuzluğu) kadar salat ve selam eyle

Bu salatın 1 tanesi 100 Milyon salata denktir. Her kim bir müslüman kardeşiyle mushafa ederken bu salavatı on kere okursa Allah’u Te’ala’ ikisini de bağışlamadıkça ayrılmazlar. ——————————————————————————————–
nûri’l-ebsâri Salatı
“Allâhümme salli âlâ Seyyidinâ Muhammedin tıb-bi’l-kulûbi ve devâihâ, ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-ebsâri ve dıyâihâ ve alâ âlihi ve sahbihî ve sellim.”

Anlamı : Ey Allah’ım! Kalblerin doktoru ve devası, vucutların şifası, gözlerin nuru ve ziyası olan Hz.Muhammed’e (S.A.V.) aline ve ashabına salatu selam eyle.
—————————————————————————————————-
“Allahümme salli ala seyyidina muhammedin tehullü biha uktedi ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”

“Allah’ım! Efendimiz, Önderimiz Muhammed (S.A.V)’e salat ve selam eyle ki, Sen müşkillerimi bu salat yüzünden çözer, sıkıntılarımı bu yüzden açar, düştüğüm bataklıktan beni bu sebeple kurtarır, yanılıp sürçtüğümde beni bu yüzden bağışlar ve ihtiyaçlarımı bu salat sebebiyle giderirsin.”

Çözülmez düğümleri çözen, salavat diye anılıyor, bu salavat. Her türlü olmazı oldurur denilmektedir.

Bir kimse sabah namazından önce veya yatsı namazından sonra yahut da uykusundan uyanır uyanmaz yukarıdaki salavat-ı şerifeyi (51) defa okuyup arkasından Allah rızası için iki rekat namaz kılsa ve kılınan namazın birinci rekatında Fatiha ile Elem neşrah leke’yi, ikinci rekatta da Fatiha ile birlikte “Kul ya eyyühel kafirun” ve “İza cae nasrullah” surelerini okusa, Yüce Allah (CC) o kimsenin kıldığı bu namazın her rekatı için yüz şehit sevabı verir.
—————————————————————————————————–
 Dain ve Devain Salavat-ı Şerifesi  (Dertler ve Sıkıntılar İçin 3-11 defa okunur)

Arapça :  اللَّهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَ دَوَاءٍ وَبَارِكْ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ كَثِيرًا كَثِيرًا وَ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلَى جَمِيعِ اْلأنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَ عَلٰى كُلٍّ اَجْمَعِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْـعَـالَمـِيـنَ

“Allahümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ, 

Allahümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesirâ, 


Allahümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ, 


Salli ve sellim yâ Rabbi alâ Hâbibike Muhammedin ve alâ cemî’il-enbiyâi ve’l-mürselîn, ve alâ âli küllin ve sâhbi küllin ecmâin, âmîn, velhâmdulillâhi Râbbi’l-âlemîn”

(Ücüncüsünde kesîran ile okunur) 

MÂNÂSI: ALLAH’ım! Efendimiz MUHAMMED (salallahu aleyhi ve sellem)’e ve Efendimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’in ailesine; dert çekenlerin (devâ dileyen çağırıcıların) ve devâ (çâre) lerinin tümü adedince salât-ü-selâm et. O’na ve onlara çok çok (çokça) bereket ver ve selâmlar et!.
———————————————————————

Salavatı Nurul Envar – IŞIKLARIN IŞIĞI

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نُورِ الأَنْوَارِ. وَسِرِّ الأَسِرَارِ. وَتِرْيَاقِ الأَغْيَارِ. وَمِفْتَاحِ بَابِ الْنَسَارِ. سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُخْتَارِ. وَآلِهِ الأَطْهَارِ. وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ. عَدَد نِعَمِ الله وَأِفْضَالِهِ
يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ ، وَيَا آخِرَ الْآخِرِينَ ، وَيَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتِينَ ، وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِينَ ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ 
نَصْر مِنْ اللَّه وَفَتْح قَرِيب فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ


Allahümme salli ala nuril envar* Ve sirril esrar* Ve tiryagıl ağyar* Ve miftahi babil nesar* Seyyidina muhammedinil muhtar* Ve alihil athar* Ve ashabihil ahyar* Adede niamillahi ve ifdalih*
ya evvelel evvelin ve ya ahiral ahirin ve ya zel kuvvetil metin ya rahimel.
mesâkîn veyâ Erhamer-râhimîn erhamer-râhimîn nasrun minallahi ve fethun karib Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamür râhimîn.

Çok Faziletli bir salavat 7-21-100 defa okunur. 41 gün devamlı okunmalıdır. 

ALLAH’ım nurların nuru, sırların sırrı, ağyarın dermanı, zenginlik kapısının anahtarı Efendimiz Muhammed’in temiz aline ve hayırlı ashabına nimet ve ihsanlarının miktarınca salat ve selam olsun.

1) 3 gün sabah namazından sonra hiç kimseyle konuşmadan 100 defa okunur hiç şüphe yok ki niyeti neyse olur biizbillah

2) 5 vakit namazın arkasından 5 kere okunursa kişi bütün tehlikelerden korunur ve rızkı artar biiznillah

3) 7 defa uyumadan önce okunursa , kişi güzel rüyalar görür biiznillah 

——————————————————————————————————

Allah-u Teala’nın İzni İle İşlere Kolaylık,Kalbe Ferahlık,Ömre Bereket Veren Salât-u Selâm

Essalatu vesselamu aleyke ya rasulullah
Essalatu vesselamu ya aleyke eftale galkillah
Essalatu vesselamu aleyke kamilennur
Essalatu vesselamu aleyke ya nuran min nuri
Essalatu vesselamu aleyke ya memmevla hullahu cibrilu ve salihul muminin 
Vel melaa iketi be’di zalike zahiir
Essalatu vesselamu aleyke ve ala aalike vesahbike salaten tuncina minessubuur
Ve tegfuruna bil mebaa ici vel hubuur
Daimaten devame vucudillahi sihate fedlillahi ve hilmillahi ve ilmillahi ve afvillah. Ve izzillahi ve vucudillah. Vezinete la ilahe illallah muhammedur rasulullah ve bismillah ve masaallahu subhanallahul hamdulillah. Vallahu ekberu vela havle vela guvvete illa billah

Allâhumme Salli

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ﴿﴾ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيم ﴿﴾ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Okunuşu: Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd.

Anlamı: Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

Allâhumme Barik

اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ﴿﴾ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيم ﴿﴾ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

Okunuşu: Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd

Anlamı: Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.

———————————————————————————————-


Salavat-ı Şerif –  Salât-ı Münciyye Duâsı

Duânın Türkçe Okunuşu:
“Allâhumme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidina Muhammedin salâten tüncînâ bihâ min-cemî’il-ehvâli vel âfat. Ve takdî lenâ bihâ cemîal hâcât ve tutahhirunâ bihâ min-cemîi’s-seyyiât ve terfe’unâ bihâ a’lâ’d-deracât ve tubelliğunâ bihâ aksâ’l-ğayât min cemiîl-hayrâti fî’l-hayâti ve ba’del-memât birahmetike Yâ erhame’r-rahimîn. Hasbunellahu ve ni’mel vekîl, ni’mel mevlâ ve ni’me’n-nasîr. Ğufraneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr.”
————————————————————————–
اللهـم صل صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.

Salatı Tefriciye

 Okunuşu;
“Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.”

Salatı Tefriciye

 Anlamı

“Allah’ım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.”

Bu Salavat-I Şerifi okumadan Önce 21 Kere “Estağfirullâh el aziym ve etûbü ileyh” diye istifar etmeli.

Selati Tefriciye duası, birçok ihtiyaç ve problemlerden çarçabuk kurtulmak amacı ile okunur. Okunma amaçları;
Bu Salavat-i Serifeyi Hulus-u Kalp ile Okunduğunda
Günde 100 defa okumaya devam eden maksadına ulaşır arzu ettiği şeye nail olur.
Günde 100 defa okumaya devam eden kimse hatır ve hayaline gelmeyen şeylere nail olur.
Günde 4444 kere okuyan idam mahkumu bile olsa Allah’u Teala’nın izniyle kurtulur.
Hastaya okunmaya devam edilirse Allah’u Teala’nın izniyle şifa bulur.
Bu salavat- şerife’ye devam edenler her türlü düşmanların şerrinden Allah’u Teala’nın izniyle kurtulur.
————————————————————————————-


Miftâhu’l-Esrâr Salâtı
Cübbeli Hocanın DÜĞÜMLERİ ÇÖZEN Salavat diye nitelendirdiği ve faziletlerini saymakla bitiremediği bu Salavatı

Miftâhu’l-Esrâr Salâtı
“Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedin tüncîna bihi min cemî’il- ehvâli, vel âfât. Ve takdî lenâ bihi cemî’al hâcât, ve tutahhirunâ bihi min cemî’i’s-seyyiâti ve terfe’unâ bihi a’lâ’d – derecât ve tubelliğunâ bihi aksâ’l- ğâyât min cemî’i’l- hayrâti fi’l-hayâti ve ba’del- memâti ve alâ alihî bi âdedi ilmık.”

” Miftâhu’l-Esrâr Salâtın Anlamı”
“Ey Allâh ! Efendimiz Muhammed’ e Ehl-i Beytine, ( bize göre sonsuz olan ) ilmin ( bikdiklerin) adedince en mükemmel bir salât ile salât eyle ve eksiksiz bir selâm ile selâm eyle.
O Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve sellem) ki senin hürmetine bizi korkulardan ve belâlardan kurtarsın, onun sayesinde bizim için bütün muratları (dilekleri) yerine getiresin, onun bereketine bizi bütün kötü şeylerden arındırasın, onun vesilesiyle bizi derecelerin en üstününe yükseltesin ve yine onun bahşı hakkında bizi hayatta ve ölümden sonra tüm hayırlarla ilgili gâyelerin ( ve maksatların) en ilerisine ulaştırasın.”
————————————————————————————————


SALAVATI MİFTAHUL RIZIK ( RIZIK ANAHTARI)
Salavatı Miftahul Rızık (Rızık Anahtarı) 
Bismillahirrahmanirrahim 
Allahümme ya kerim ya vehhab ya zettavili ya Allah salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin adede halkıhi ve rıdâe nefsihi ve zinete ‘arşihi ve midâde kelimatih Allahümme Ya ganiyyü, ya hamidü, ya mübdiü,ya muiydü, ya rahimü, ya vedudü,ya feali lima turid ekfini bi helalike an haramike ve bi taatike an masıyetike ve agnini ve bi fadlike ammen sivake ve Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.adede ma fi ilmillahi selaten daimeten bidevami mülkillah velhamdülillahi rabbil alemin. 


Faydaları 
1-servet,bereket ve olağanüstü şans 
2-sıkıntı ve yoksulluğun gitmesi 
3-Dünya ve ahiretde mutluluk 
4-Beklenmedik yerden bol rızık 
*Beş vakit namazdan sonra ve 
*Cuma gecesi (perşembe akşamı) 11,41 veya 100 defa okunur. 
Okumadan önce 
1ilahî ente maksudî ve rizake matlubî atini muhabbetike mağrifetike la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim1 defa, sonra el fatiha…
————————————————————————————————

Salat-ı Mecule tam bir mucize

Salavat getirmenin fazileti hakkında İmam-ı Şarani Hazretleri şöyle buyuruyorlar:
“Büyük veli Aliyyül Havass’ın şöyle konuştuğunu duymuştum”: “Allah’tan bir şey isteyeceğiniz zaman,Allah Resulü(s.a.v.)’in adıyla o şeyi isteyiniz ve şöyle dua ediniz”:
“Ey Allah’ım! Sevgili Peygamber’in Muhammed Mustafa(s.a.v.) hürmetine senden şunu isterim.”
Şeklinde dileğinizi arz ediniz. Çünkü Allah’ın bir meleği vardır ki, bu isteğinizi anında Efendimiz (s.a.v.)’e bildirir ve O’na:
“Filanca kişi, şu haceti için senin Allah katında aracı olmanı istemektedir.” der.
“Hazreti Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dua ve istekleri Allah Teala tarafından geri çevrilmez.”
Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin salâten tehullü bihâ ukdetî ve tüferricü bihâ kürbetî ve takdıy bihâ hâcetî ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”
“Allah’ım! Efendimiz, Önderimiz Muhammed (s.a.v)’e salat ve selam eyle ki, Sen müşkillerimi bu salat yüzünden çözer, sıkıntılarımı bu yüzden açar, düştüğüm bataklıktan beni bu sebeple kurtarır, yanılıp sürçtüğümde beni bu yüzden bağışlar ve ihtiyaçlarımı bu salat sebebiyle giderirsin.”
—————————————————————–

Kaynak : Cübbeli Ahmet Hoca Efendi