Cumartesi Günü Hz. Alinin Okuduğu Dua

 

Cumartesi Günü Hz. Alinin Okuduğu Dua
Cumartesi Günü Hz. Alinin Okuduğu Dua

Cumartesi günü okunacak bu duâ çok sevaplı bir duâdır. Bunu okumakla melekler bize şefaatçi olacaklardır.

Türkçe Okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Allahümme lâ ilâhe illâ ente, Rabbissemâvati’s-seb’ı ve Rabbülarşil azîm, evvelâ külli şey’in ve âhiruhu, ve hâlikül halkı ve razikuhu, fâtırassemâvati vel ardi, câ’ilül melâiketi rusulen uli ecnihatin mesnâ ve sülâse ve rubâa ve ente âlâ külli şey’in kadir. Salli alâ Muhammedin ve âli Muhammedin, Allahumme ınnî ed’üke ve eûzübike minel fakri ve teşettetil emri ve min şerri’ ma yahdüsü filleyli vennehâri, Allahümmec’alnî min utekâike ve tulekâike, minennâri.