Cuma Günü Okunan Hz. Alinin Etkili Duası

Cuma günü okunacak duânın şümûlü çok geniştir. Merhum Gümüşhaneli buna her cuma devam ederdi. Çünkü Peygamberimizden öyle öğrendi. Büyük insanlar ne yapmışlarsa, bizim de yapmamız faydamızın icabıdır. Yoksa kuru kuruya istemek kâfi değildir.

Türkçe Okunuşu:

Allahu ekberü ehlül kibriyai vel azameti ve müntehel ceberûti vel izzeti ve veliyyil ğaysi verrahmeti, ve meliküddünya vel âhireti, Rabbul erbâbi ve müsebbibül esbâbi. Ve ilâhül âliheti ve cebbarül cebâbireti, mübdiül hâfiyyâti ve mu’linusserâirii mektübâti, azîmül meleküti, şedîdül ceberûti, latif un lima yeşâü, Allahu ekberü kable külli şey’in ve âhiruhu, lâ ilâhe illâ hüve, haşe’at lehül kulûbu lâ yekdâ fil umûri sivâhu, velâ yüdebbirü mekâdîreha gayruhu, velâ yetimmü şey’ün dûnehu, el-kâdirül halîmü, el-latîful kerîmü, sübhanehü celle ve âlâ, mâ a ‘zame şe’nuhu ve eşedde ceberûtehü, yûsebbihul halku küllühüm lehu veyettekûne minhu veyetedarra’ûnelehu, ehâte bikülli şey’in ilmen ve ahsâ külle şey’in adedâ.