Dargın Eşlerin Barışması için Okunacak Dua

Dargın Eşlerin Barışması için Okunacak Dua

Dargın Eşlerin Barışması için Okunacak Dua
Dargın Eşlerin Barışması için Okunacak Dua

Peygamber Efendimiz ( sav )’in de belirttiği gibi kişiler arasında 3 günden fazla küslük helal değildir, hadisine dayanarak eşler içinde aynı şeyler söylenebilir. Dargın eşlerin barışması için ise Enfel Suresinin 63 ayeti 313 kere okunması tavsiye edilmiştir.
Enfel Suresi 63.ayet

Bismillahirrahmanirrahim
Ve ellefe beyne kulübihim, lev enfakte ma fil ardı cemian ma ellefte beyne kulübihim ve lakinnallahe ellefe beynehum, innehu azizun hakim.

Anlamı:

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
“Ve onların kalplerinin arasını (sevgiyle) birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin (verseydin), onların kalplerin arasını birleştiremezdim. Ve lakin Allah, onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O; Aziz’dir, Hakim’dir.” duasının ardından 100 defa Ya Kadir Ya Allah Ya Rahman Ra Rahiym Ya Kerim okunması tavsiye edilmiştir.
Dargın eşlerden biri içinden Ya Mani esmasını okur ve devam ettirirse eşlerin arası düzelir.
Peygamber efendimiz ( sav ), sahabeler arasında eş ve arkadaşları ile arası bozulanlar için şu duayı öğütlemiştir.

Bismillahirrahmanirrahim
“Allahümme ellif beyne kulubina ve aslih sübüles-selami ve neccina minez-zulümati ilen-nuri ve cennibnel-fevahışe ma zahara minha ve ma betane. Allahümmehfazna fi esma’ına ve ebsarina ve ezvacina.”

Anlamı:

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla
Allah’ım! Kalplerimizi birleştir. Bizleri ayrılığa düşürme. Aramızı ve sosyal ilişkilerimizi düzelt. Bizi doğru yola ilet. Bizi şirk, küfür ve nifak karanlıklarından kurtar, iman ve islam aydınlığına çıkar, bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden uzaklaştır. Allah’ım Kulaklarımızı, gözlerimizi ve eşlerimizi her türlü kötülükten ve günahtan koru.