Kazadan Beladan Her türlü Şerden Korunma Duaları

Kazadan Beladan Her türlü Şerden Korunma Duaları 

Kazadan Beladan Her türlü Şerden Korunma Duaları
Kazadan Beladan Her türlü Şerden Korunma Duaları 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Her kim sabahladığında ve akşamladığında yedi kere: “Hasbiyellahü lâ ilâhe illâ hüve’aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-‘Arşil-‘Azîm.” derse, bunu Allah’ü Teala’ya tam güvenerek veya tam güvenmeyi beceremeden de dese, Allah’ü Teala onun dünya ve ahiret hususunda onu kederlendirecek her bir sıkıntısını giderir.”

Hasbiyellahü lâ ilâhe illâ hüve’aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-‘Arşil-‘Azîm.

Duanın Anlamı: “Allah bana yeter, O’ndan başka hiç bir ilah yoktur, ancak O’na güvendim ve O, büyük Arş’ın Rabbi’sidir.”

 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Allah’u Teala buyurdu ki: “Ümmetine söyle! Sabahleyin 10 defa: ‘Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah’ (Mealen: Allah’ü Teala’nın yardımı olmadan hiç bir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur.) desinler, 10 defa akşamleyin, 10 defa da yatarken. Yatarken demeleri mukabilinde dünya belaları onlardan defolur. Akşam demeleri mukabilinde şeytanın tuzaklarından kurtulurlar. Sabahleyin demelerine mukabil gazabımdan korunurlar.”

La havle ve la kuvvete illa billah.

 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu: “Her kim: Allahümme ahsin âkıbetenâ fil umûri küllihâ ve ecirnâ min hızyi’d-dünya ve azabil âhirah.’

Mealen: Allah’ım! bütün işlerde akıbetimizi güzel et ve bizi dünyanın rezilliğinden ve ahiretin azabından muhafaza et.) duasını devam ederse, kendisine büyük belalar isabet etmeden ölür.

Allahümme ahsin âkıbetenâ fil umûri küllihâ ve ecirnâ min hızyi’d-dünya ve azabil âhirah. 

 

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Bir kimse her gün sabah akşam şu (aşağıdaki) duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez.

Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma’a’smihi şey’ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem’îul Alîm.

Duanın Türkçe Anlamı: “O Allah’ın ismiyle (akşamladım) ki, O’nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 

İnsanlara musallat olmuş cinleri yakmak için şu manevi reçete yapılır:

 1. Sağ Kulağına 7 kere ezan,
 2. Fatiha Suresi,
 3. Ayetül-Kürsi,
 4. Saffât Suresi,
 5. Haşr Suresi,
 6. Târık Suresi,
 7. Felak ve Nas Sureleri okunmalıdır.

Her kim cin, şeytan ve şerli insanların kötülüklerinden korunup Allah’ın korumasına girmek isterse, aşağıdaki ayetleri yazıp üzerinde taşımalı ve okumalıdır:

 1. Fatiha Suresi,
 2. Bakara Suresinin 1-5, 163, 255 ve 285-286 ayetleri,
 3. İsra Suresinin 45-46. ayetleri,
 4. Mü’min suresinin 1-3 ayetleri,
 5. A’raf suresinin 54-56. ayetleri,
 6. Saffat Suresinin 1-10. ayetleri,
 7. Hadid Suresinin 1-4 ayetleri,
 8. Rahman suresinin 33-36 ayetleri,
 9. Haşr Suresinin 21-24. ayetleri,
 10. Cin suresinin 1-4. ayetleri,
 11. İhlas, Felak ve Nas sureleri.

Kaynak: Faziletleri ile Sureler ve Dualar: Yasin Yay. S.141-142 

 

Çeşitli kötülükfitne ve şeytanın şerrinden korunmak için;

Enesbin Malik (r.anh)’dan rivayetle Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır.;

Her kim her sabah Bismillâhi’llezî lâ yedurru maasmihî şey’ün fı’l-ardı ve lâ fi’s-semâi ve hüve’s-semî’ul-alîm.” duasını okursa, ona kimsenin yolu yoktur. Yani ne zehir, ne sihir, nede zalim bir sultan ona asla zarar veremez.

Not: Bu korunma duası nın her sabah 3 (üç) kere tekrar edilmesi tavsiye edilmiştir.

Korunma için özellikle sabahları evden çıkmadan önce Felak ve Nas surelerinin okunmasını tavsiye edilir.