Dargınlıkları Gidermek için Okunacak Dua

Dargınlıkları Gidermek için Okunacak Dua

Dargınlıkları Gidermek için Okunacak Dua
Dargınlıkları Gidermek için Okunacak Dua
Dargınlıkları Gidermek için Okunacak Dua
Dargınlıkları Gidermek için Okunacak Dua

Okunuşu:

“Allahhümme ellif beyne kulubina ve aslih zate beynina, vehdina sübüle’s-selami ve neccina mine’z-zulümati ile’n-nuri ve cennibne’l-fevahise ma za- hara minha ve ma betane. Allahümme’hfazna fi esma ma ve ebsarina ve ezvacina.”

Anlamı:

“Allah’im! Kalplerimizi birleştir(bizi ayrılığa düşürme). Aramızı/ sosyal ilişkilerimizi düzelt. Bizi doğru yola ilet. Bizi (sirk, küfür ve nifak) karanlıklarindan kurtar, (iman ve islam) aydınlığına çıkar, bizi her türlü çirkinlik ve edepsizliğin açığı ve gizlisinden uzaklaştıri. Allah’im!