Zalim ve Kötülere Karşı Yardim Duası

Zalim ve Kötülere Karşı Yardim Duası

Zalim ve Kötülere Karşı Yardim Duası
Zalim ve Kötülere Karşı Yardim Duası

Okunuşu:

“Rabbi e’inni ve la tu ni ‘aleyye vensurni ve la tensur ‘aleyye vem- kürli ve la temkür aleyye vehdini ve yessirli’l-hüda vensurni ala men bega aleyye. Rabbic’alni leke sekkaran, leke zekkaran, leke rahhaben, leke mitva an leke muhbiten, ileyke evvahen müniba. Rabbi tekabbel tevbeti, vagsil havbeti, ve ecib daveti, ve sebbit hücceti, ve seddid lisani, vehdi kalbi, veslül sehimete sadri.”

Anlamı:

“Rabbim! Bana yardim et, aleyhime olan şeylere yardim etme. Bana zafer ver, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı yardim et. Rabbim! Beni Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimsen yap. Rabbim! Tövbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kil, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar.”

(Tirmizi, De’avat, 114; Ibn Hibban, Ed’iye, No:947; îbn Ebi Seybe, Dua, No: 29381)