Dilek için Çok Etkili! Fatiha Suresi ve Kadir Suresi

Dilek için Çok Etkili! Fatiha Suresi ve Kadir Suresi 

Dilek için Çok Etkili! Fatiha Suresi ve Kadir Suresi
Dilek için Çok Etkili! Fatiha Suresi ve Kadir Suresi

Dilek için Fatiha Suresi

Okunuşu
1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
3- Errahmânir’rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Anlamı
1- Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah’ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların
ve o sapmışların yoluna değil.

Kimin bir dileği varsa akşam namazını kılıp yerinden kalkmadan 40 kere Fatiha suresini okusun. Sonra şu duayı etsin ve dileğini Allah’tan istesin. “Allah’ım ! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fatiha hürmetine dileklerimi ihsan eyle … Senin keremin bana kafidir. Kereminle muamele eyle. Fatiha hürmetine gönlümde olanı meydana getir Allah’ım!” 

Muhhyiddini Arabi hzlerinden aktarılmıştır.
Duayı akşam namazının farzından sonra veya sunnetinden sonra okuyabilirsiniz.

Dilek için Kadir Süresi

Her hangi bir isteğin olması için Kadir suresi 100 kere okunur. Kadir suresi Kuranı Kerimin 97. suresidir.

Okunuşu:

Bismillahirrahmanirrahim

İnnâ enzelnâhu fi leyleti’l-kadri vemâ edrake mâ leyleü’l-kadri leyletü’l-kadri hayrun min elfi şehrin tenezzelü’l-melâiketü ve’r-Rûhu fihâ bi-izni rabbihim min külli emrin selâm hiye hattâ matlai’l-fecr…”

Manası: Rahmân ve Rahîm (olan) Allah ‘ın adıyla.

1. Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?

3. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

4. O gecede Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail) her iş için iner dururlar.

5. O gece esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.