Her Türlü isteklerin Yerine Gelmesi için Okunan Esmalar ve Zikir Sayıları

Her Türlü isteklerin Yerine Gelmesi için Okunan Esmalar ve Zikir Sayıları 

Her Türlü isteklerin Yerine Gelmesi için Okunan Esmalar ve Zikir Sayıları
Her Türlü isteklerin Yerine Gelmesi için Okunan Esmalar ve Zikir Sayıları

Her türlü isteklerin yerine gelmesi için okunması icab eden Allah’ın Esma’ları şöyledir;
Yâ Allah – zikir sayısı 99.
Yâ Cebbar – zikir sayısı 206
Yâ Lâtif – zikir sayısı 129
Yâ Vâhid – zikir sayısı 3669
Yâ Kayyum – zikir sayısı 156
Yâ Aziz – zikir sayısı 94
Yâ Musavvir – zikir sayısı 336
Yâ Basir – zikir sayısı 112
Yâ Azim – zikir sayısı 1020
Yâ Mukaddim – zikir sayısı 184
Yâ Muahhir – zikir sayısı 847
Yâ Müteali – zikir sayısı 551
Yâ Varis – zikir sayısı 707

 

Abdülehad Serhendi hazretleri buyuruyor ki:
70 kere, Yâ Allah, Yâ Rahman, Yâ Rahîm, Yâ Kavî, Yâ Kâdirokuyup da dua eden, ne isterse istesin, Cenâb-ı Hak duasını kabul eder ve ne muradı varsa verir.

Tek tek 70 kere okunmaz. Tamamı sıralı okunup başa dönülür, bu şekilde, tamamı 70 kere okunur. Allah rızası için okumalı. Bir seferde 70 defa okumalı, 71 olsa olmaz, yanına başka isim konsa olmaz, bu bir şifredir. İsm-i a’zam, ism-i Celal, Esma-ül Hüsna’dır. Her namazdan sonra okuyana ne mutlu! Hiç olmazsa günde bir defa okumalı. Dilek için kırk gün kadar okumalıdır.

Dileklerin kabulü için her gün 100 kere “Ya Kadir”, “Ya Müheyminü(135 kez)”esması okunur.

Sabahnamazından sonra 55 kere “Ya Mucib” okunur .

Yapılan duaların kabul olması için 70 kere “Bedi’assemavati velardı” okunur.

Murada ermek için “Ya Allah”Cuma günleri 100 kere “Ya Allah” diye zikreden kişiye Allah her muradını verir.

İstenilen bir şeyin gerçekleşmesi için

Sabah namazından sonra Pazar günü “Elhamdülillahi rabbil-Alemin” deyip 1071 defa “Ya Fettah” okunur.

Pazartesi “İyyake nabüdü ve iyyake nestain ” dedikten sonra 873 kere “Ya Latif “okunur.
Salı günü “Gayri’l mağdubi aleyhim veleddallin” dedikten sonra 4390 kere “Ya Azim” okunur

Çarşamba günü “Maliki yevmiddin” den sonra 793 kere “Ya Müteal” okur.

Perşembe günü “İhdinassıratal müstakim Sıratallezine enamte aleyhim” dedikten sonra 2115 defa “Ya Ganiyy” okunur.

Cuma günü “Errahmanirrahim” dedikten sonra 87 defa “Ya Nur” okunur.

Sabah namazından sonra kıbleye dönük olarak 100 defa aşağıdaki dua okunur ve Allah’tan dileğinizi istersiniz.

“La havle vela kuvvete illa billhil Aliyyil Azim.Allahümme inni es-elüke ya Kadimü ya Daim.Ya Vitru ya Ehadü Ya Samed.Ya hayyü ya Kayyum ya zelCelali vel ikram.Feintevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hü.Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül Arşil Azim.”