Dilekler için Okunacak Esmalar

Dilekler için Okunacak Esmalar

Dilekler için Okunacak Esmalar

Sağlıklı bir ömür için: El-Vasi

İyi bir idareci olmak için: El-Vali

Yeni kuracağımız işte hayır ve bereket için: El-Hâkim

Küsleri barıştırmak için: El-Cami

Bolluk ve bereket için: El-Hamid

Bedenen güçlü olmak için: El-Kaviy

Sevmek ve sevilmek, yuvalarda muhabbeti arttırmak için: El-Vedud

Daima yükselmek için: El-Mukkadim

Birinin elinizden tutması için: El-Veli

Her meselenin çözümü için: Ez-Zahir

Birilerine iyilik ve hayır yapmak için: El-Latif

İlim ve irfanınızın artması için: EL-Âlim

Cesur ve atılgan olmak için: El–Kahhar

Alacaklarınızı tahsil etmek için: El-Bais

Hafızanızın kuvvetlenmesi için: El-Habir

İzzet ve şerefinizin artması için: El-Mecid

Ağır hastalıklardan korunmak için: El-Mümin

İkna kabiliyetinizin yükselmesi için: El-Azim

Kaybettiğiniz bir şeyi bulmak için: El-Vacid

Üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak için: El-Halik

Yaşamda neşeli ve enerjik olmak için: El-Hayy

İşlerinizde daha başarılı olmak için: El-Muhyi

Kötü alışkanlıklardan kurtulmak için: Er-Reşit

Kötü birinin hanenizden uzaklaşması için: El-Muahhir

Zekânızın daha kuvvetli olması için: El-Muhsi

Herhangi bir hedefe ulaşmak için: El-Musavvir

Eşinizle aranızın daha iyi olması için: El-Muksit

Hatırı sayılır insanların sizi sevmesi ve hatırı sayılır olmak için: El-Vali

Şansınızın ve talihinizin açılması için: Eş-Şekur

Elinizdeki fırsatları görüp, değerlendirebilmek için: El-Muid

Elinizdeki bir şeyi muhafaza etmek için: Er-Rakib

İhtiyacınız olan bir şeyi elde etmek için: El-Mukit

İnsanlardan hürmet ve saygı görmek için: El-Kebir

Sizde eksik olan bir şeyi tamamlamak için: El-Mukit

Arzu ve isteklerinizin kabul olunması için: El-Mucib

İşinizde yükselmek ve kariyer yapmak için: Er-Rafi

Çocuklarınızın size daha itaatkâr olması için: El-Hadi

Maddi ve manevi anlamda güçlü olmak için: El-Metin

Şefkatli ve merhametli olmak için: Er-Rahim, Er-Rahman

Size zarar verecek kişilerin sizden uzaklaşması için: Ed-Darr

Başkalarını duygu ve düşüncelerini anlamak için: El-Müheymin

Birinin gücü ve varlığı karşısında zayıf kalmamak için: El-Müzill

Başladığınız bir işi başarıyla sonuna kadar götürmek için: El-Vekil

Zihinsel, ruhsal ve bedensel olarak organize olmak için: El-Kayyum

Herhangi bir konuda haklı olduğunuzu ispatlamak için: El-Hakem

Birine yaptırmak istediğiniz işinizin kolaylıkla olması için: Er-Rezzak

Maddi ve manevi anlamda sıkıntıya düşmemek için: El-Muğni, En-Nafi

Olmadık yerden başınıza felaketlerin gelmemesi için: El-Mani, Es-Selam 

alıntıdır…