Dinimizin ibadet Mekanı Camiye Girerken Okunacak Dua

Cami, İslam dininin ibadet mekanı. Genellikle minaresiz küçük camilere veya bazı kurum ve kuruluşlarda ibadet için ayrılmış ufak mekanlara mescit denir.

Kuran’da ibadethane adı olarak cami terimi geçmez, ancak “secde yapılan yer” anlamındaki mescit kavramı kullanılır. Kur’an’da mescitlerin imarı ve tamiri üzerine olan Tövbe suresinin 18. ayeti ve Muhammed’in cemaatle namazı ve hayratı öven hadislerini temel alan İslam dini mimarisi, ilk mabet Kabe ve ilk mescit Kuba Mescidi ile başlamış, Mescid-i Nebevî ve benzerleriyle devam ederek yayılmış ve günümüze kadar gelmiştir.

Cami, Mevla’nın huzur sahnesidir. Müslüman camiye girerken, Rabbinin evine giriyor gibi bir hisde bulunmalıdır. Dua ile camiye girmek ve dua ile camiden çıkmak Resûl-i Ekrem’in emirlerindendir.

Allahummeftah ebvâbe rahmetike ve hazâine fadlike ve keremikeyâ ekremel ekremîn 

Türkçe Anlamı:

Allah’ım, bana rahmet kapılarını aç, fazlı kerem hazinelerinin kapısı­nı da aç. Zira Sen, ikram edenlerin en ekremisin.