Üveys-i Karni Veysel Karani’nin Duası

Büyük velilerimizden Veysel Karani Hazretlerinin bu mübarek duası dikkati câlibdir, gönüllere nur serpici, kalpleri açıcı, ve insana insanlığını ve kulluğunu bildiricidir.

Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde: “Nefsini bilen Rabbini bilir. ” buyurmaktadır. Çok kimse vardır ki, malına, parasına, ilmine, mevkiine aldanır. Halbuki bunların hepsi geçicidir. Esas olan Allah sevgisi ve O’nun izinden gitmektir. İnsanlar bu duaya gece gündüz devam etmekle bu büyük velinin hem duasına mazhar olurlar ve hem de büyük bir gönül ferahlığına kavuşurlar. Psikolojik olarak insan iyi bîr iş yaptığı vakit nasıl sevinç duyuyorsa, her hangi bir işi için bu duâyı yaptığında da öylece sevinç duyacaktır. Peygamberimiz duâ yaptığında son derece sevinirdi. “Arzuhalimi Hakka verdim, kalanı O’na aittir.” derdi. Biz de Mevlâmıza bu büyük insanın seçmiş olduğu duası ile yalvaralım, günahlarımızın dökülmesini isteyelim. O’ndan başka bizleri affedecek başka bir kapının bulunmadığını hem kalbimiz ve hem de dilimizle açıklayalım.

Bismilahirrahmanirrahim,

ilâhî, ente Rabbî ve enel abdü ve entel Hâliku ve enel mahlûku ve enterRezzâku ve enel merzûku. Ve entel Mâliku ve enel memlûku ve entel Azîzü ve enezzelîlü ve entel Ganiyyü ve enel fakîrü ve entel Hayyü ve enel mümîtü, ve entel Baki ve enel fâni ve entel Kerîmu ve enelleîmü, ve entel Muhsinu ve enel müsîü ve entel Gafuru ve enel müznibü ve entel Azîmü ve enel hakîrü ve entel Kaviyyü ve enezzaîfu ve entel Mu’tî ve enessâil, ve entel Emînu ve enel hâif ve entel Ecvedü ve enel miskin ve entel Mucîbu ve eneddâî, fağfirlî zünûbî ve tecâvez annî bi rahmetike yâ Erhamarrâhimîn. 

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım, Sen Rabbim’sin, ben kulunum. Sen Hâlik ben mahlûkum. Sen rızık veren, ben rızıklanan.

Sen sahip, ben sahiplenen; Sen şerefli, ben şerefsiz; Sen zengin ben fakirim. Sen diri ben ölüyüm. Sen Bâki, ben fâniyim. Sen kerem sahibi ben keremsizim.

Sen iyilik yapan, ben kötülük yapanım.

Sen bağışlayan, ben günah işleyenim. Sen büyük ben küçüğüm. Sen kuvvetli ben zayıfım. Sen veren ben dilenenim. Sen emniyetli ben emniyetsizim. Sen cömert, ben ise miskinim. Sen kabul eden, ben dua edenim. Günahlarımı bağışla, beni azarlama, beni rahmetine ulaştır, ey merhamet edicilerin en merhametlisi.