Doğum Öncesinde ve Sonrasında Okunacak Dualar

Doğum Öncesinde ve Sonrasında Okunacak Dualar

 Doğum Öncesinde ve Sonrasında Okunacak Dualar
Doğum Öncesinde ve Sonrasında Okunacak Dualar

Doğum Öncesinde ve Sonrasında Okunacak Dualar ( Dua – 1 )

Doğum Öncesinde ve Sonrasında Okunacak Dualar
Doğum Öncesinde ve Sonrasında Okunacak Dualar

Okunuşu:

Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

“Allahü la ilahe illa huve’l-hayyu’l-kayyum. La te ‘huzühu sinetün vela nevm. Lehu ma fi’s-semavati vema fi’l-ard. Men ze’l-lezi yesfe’u ‘indehu illa bi iznih. Ya’lemü ma beyne eydihimvema halfehüm. Vela yühitune biseyin min ‘ilmihi illa bima sae. Vesi’a kürsiyyühu s-semavati ve’l-ard. Vela yeudühü hifzuhüma ve (hüve ‘1- ‘aliyy ü’l- azim.”

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur (varliği kendinden, kendi kendine yeterli, yarattiıklarına hâkim ve onları koruyup gözetendir). O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey; yerdeki her sey o’nun dur. izni olmaksızın o’nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar o’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıstır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup-gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara,2/255)

Doğum Öncesinde ve Sonrasında Okunacak Dualar ( Dua – 2 )

Doğum Öncesinde ve Sonrasında Okunacak Dualar
Doğum Öncesinde ve Sonrasında Okunacak Dualar

Okunuşu:

Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

“Kul eu’zü birabbi’l-felak. Min serri ma halak. Ve min serri gasikin iza vekab. Ve min serri’n-neffasati fi’l -ukad. Ve min serri hasidin iza hased.”

Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.

“De ki: yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” (Felak, 113/1-5)

Doğum Öncesinde ve Sonrasında Okunacak Dualar ( Dua – 3 )

Doğum Öncesinde ve Sonrasında Okunacak Dualar
Doğum Öncesinde ve Sonrasında Okunacak Dualar

Okunuşu:

Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

“Kul euzü birabbi’n-nas. Meliki’n-nas. Ilahi’n-nas. Min serri’l-vesvasi’l-ha’n- nas.Ellezi yüvesvisü fisuduri’n-nas. Mine’l-cinneti ve’n-nas.


Anlamı:

Rahman ve Rahim olan Allah’in adiyla.

“De ki: Cinlerden ve insanlardan olup,insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların ilah’ına sığınırım .”(Nas,114/1-6)