Doğum Tarihindeki Sayıların Toplamına Göre Okunacak Esmalar

Doğum Tarihindeki Sayıların Toplamına Göre Okunacak Esmalar 

Doğum tarihini gün ay yıl olarak yazın her rakamı tek tek toplayın…  

örnek: 18.12.1987 

1+8+1+2+1+9+8+7= 37 kod

örnek: 13.11.1997 

1+3+1+1+1+9+9+7= 32 kod

Kod 4’ler
Ya Azim (1020) Azim Güç ve iktidar kuvveti verir. 
Ya Kaviyy (116) İradeyi güçlendirir. 
Ya Cebbar (206) Cesaret verir. 
Ya Muktedir (744) Herşeyi yapma gücünü harekete geçirir. 
Ya Musavvir (336) Yaratıcılık enerjisinin somut alanlara akmasını sağlar. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Muğni (1100) maddi ve manevi zenginlik sağlar. 
Ya Fettah (489) Maddi ve manevi tüm kapıları açar ve zafer sağlar. 
Ya Mani (161) Negatif enerjilerden korur. 

Kod 5’ler
Ya Selam (131) İçinize huzur rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Aziym (1020) Azim Güç ve iktidar kuvveti verir. 
Ya Kaviyy (116) İradeyi güçlendirir. 
Ya Vekil (66) Güven duygusu verir. 

Kod 6’lar
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Aziym (1020) Azim Güç ve iktidar kuvveti verir. 
Ya Kaviyy (116) İradeyi güçlendirir. 
Ya Cebbar (206) Cesaret verir. 
Ya Muktedir (744) Herşeyi yapma gücünü harekete geçirir. 
Ya Selam (131) İçinize huzur rahatlık ve güven duygusu verir. 

Kod 7’ler
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Vedud (20) sevgi için 
Ya Selam (131) İçinize huzur rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Mani (161) Negatif enerjilerden korur. 

Kod 8’ler
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Kuddüs (170) Bağımlılık enerjisinden kurtarır. 
Ya Selam (131) İçinize huzur rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Kaviyy (116) İradeyi güçlendirir. 
Ya Alim (150) Bilgelik sağlar. 
Ya Melik (90) Güçlü ve müşfik davranan bir lider olmanızı sağlar. 
Ya Aziz (94) Saygınlığınızı artıracaktır.

Kod 9
Ya Rahim (258) Merhamet enerjinizi yükseltir. 
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Vedud (20) Sevgiyi alıp vermenizi sağlar. 
Ya Kuddüs (170) Bağımlılık enerjisinden kurtarır. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Alim (150) Bilgelik enerjinizi yükseltir. 
Ya Melik (90) Güçlü ve müşfik bir yönetici ve lider olmanızı sağlar. 
Ya Aziz (94) Saygınlığınızı artırır. 

Kod 10
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Vedud (20) Sevgiyi alıp vermenizi sağlar. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Kuddüs (170) Bağımlılık enerjisinden kurtarır. 
Ya Batın (62) Sezgilerinizi güçlendirir. 
Ya Rahim (258) İçinize merhamet enerjisi verir ve varsa kibirden uzaklaştırır. 
Ya Mukaddim (184) Yaptığınız her işte sizi başarıya ulaştırır. 
Ya Kaviyy (166) İradenizi güçlendirir. 
Ya Musavvir (336) Yaratıcılık enerjinizi kullanarak yaşamda somut ve çok güzel oluşumlar ortaya koymanızı sağlar. 

Kod 11
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Kuddüs (170) Bağımlılık enerjisinden kurtarır. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Musavvir (336) Yaratıcılık enerjinizi kullanarak yaşamda somut ve çok güzel oluşumlar ortaya koymanızı sağlar. 
Ya Vedud (20) Sevgiyi alıp vermenizi sağlar. 
Ya Batın (62) Sezgilerinizi güçlendirir. 
Ya Aziz (94) Saygınlığınızı artırır. 

Kod 12
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Kuddüs (170) Bağımlılık enerjisinden kurtarır. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Musavvir (336) Yaratıcılık enerjinizi kullanarak yaşamda somut ve çok güzel oluşumlar ortaya koymanızı sağlar. 
Ya Vedud (20) Sevgiyi alıp vermenizi sağlar. 
Ya Aziz (94) Saygınlığınızı artırır. 

Kod 13
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Kuddüs (170) Bağımlılık enerjisinden kurtarır. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Vedud (20) Sevgiyi alıp vermenizi sağlar. 
Ya Batın (62) Sezgilerinizi güçlendirir. 
Ya Rahim (258) İçinize merhamet enerjisi verir varsa kibiri uzaklaştırır. 
Ya Mukaddim (184) Yaptığınız her işte sizi başarıya ulaştırır. 
Ya Musavvir (336) Yaratıcılık enerjinizi kullanarak yaşamda somut ve çok güzel oluşumlar ortaya koymanızı sağlar. 
Ya Kaviyy (166) İradenizi güçlendirir 

Kod 14
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Kuddüs (170) Bağımlılık enerjisinden kurtarır. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Musavvir (336) Yaratıcılık enerjinizi kullanarak yaşamda somut ve çok güzel oluşumlar ortaya koymanızı sağlar. 
Ya Kaviyy (166) İradenizi güçlendirir. 
Ya Cabbar (206) Cesaret verir işe başlamayı kolaylaştırır. 

Kod 15
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Kuddüs (170) Bağımlılık enerjisinden kurtarır. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Musavvir (336) Yaratıcılık enerjinizi kullanarak yaşamda somut ve çok güzel oluşumlar ortaya koymanızı sağlar. 
Ya Rahim (258) İçinize merhamet enerjisi verir varsa kibiri uzaklaştırır.

Kod 16
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Kuddüs (170) Bağımlılık enerjisinden kurtarır. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 

Kod 17
Ya Vedud (20) Sevgiyi alıp vermenizi sağlar. 
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Kuddüs (170) Bağımlılık enerjisinden kurtarır. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Rahim (258) İçinize merhamet enerjisi verir varsa kibiri uzaklaştırır. 
Ya Mani (161) Negatif enerjilerden korur. 
Ya Gani (1060) Paranın size çoğalarak akmasını zenginleşmenizi sağlar. 

Kod 18
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Kuddüs (170) Bağımlılık enerjisinden kurtarır. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Alim (150) Bilgelik sağlar. 
Ya Melik (90) Güçlü ve müşfik davranan bir lider olmanızı sağlar. 
Ya Aziz (94) Saygınlığınızı artıracaktır. 

Kod 19
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Kuddüs (170) Bağımlılık enerjisinden kurtarır. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Alim (150) Bilgelik sağlar. 
Ya Melik (90) Güçlü ve müşfik davranan bir lider olmanızı sağlar. 
Ya Aziz (94) Saygınlığınızı artıracaktır. 

Kod 20
Ya Cebbar (206) Daha cesur hissetmenizi ve daha girişimci olmanızı sağlar. 
Y a Kaviyy (116) İradeyi güçlendirir. 
Ya Aziz (94) Saygınlığınızı artır. 
Ya Vedud (20) Sevgiyi alıp vermenizi sağlar. 
Ya Muhyi (68) Şifa enerjinizi harekete geçirir. 
Ya Batın (62) Sezgilerinizi güçlendirir. 

Kod 21
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Kuddüs (170) Bağımlılık enerjisinden kurtarır. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Aziz (94) Saygınlığınızı artıracaktır. 
Ya Musavvir (336) Yaratıcılık enerjisinin somut alanlara akmasını sağlar. 
Ya Vedud (20) Sevgiyi alıp vermenizi sağlar. 

Kod 22
Ya Cebbar (206) Daha cesur hissetmenizi ve daha girişimci olmanızı sağlar. 
Ya Kaviyy (116) İradeyi güçlendirir. 
Ya Aziz (94) Saygınlığınızı artır. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Vedud (20) Sevgiyi alıp vermenizi sağlar. 

Kod 23
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Kuddüs (170) Bağımlılık enerjisinden kurtarır. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Muhyi (68) Şifa enerjinizi harekete geçirir. 
Ya Batın (62) Sezgilerinizi güçlendirir. 

Kod 24
Ya Kaviyy (116) İradeyi güçlendirir. 
Ya Azim (1020) Azim Güç ve iktidar kuvveti verir. 
Ya Cebbar (206) Daha cesur hissetmenizi ve daha girişimci olmanızı sağlar. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Fettah (489) Maddi ve manevi tüm kapıları açar ve zafer sağlar. 

Kod 25
Ya Kaviyy (116) İradeyi güçlendirir. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Azim (1020) Azim Güç ve iktidar kuvveti verir. 
Ya Vekil (66) Güven duygusu verir. 

Kod 26
Ya Kaviyy (116) İradeyi güçlendirir. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Azim (1020) Azim Güç ve iktidar kuvveti verir. 
Ya Fettah (489) Maddi ve manevi tüm kapıları açar ve zafer sağlar. 
Ya Cebbar (206) Daha cesur hissetmenizi ve daha girişimci olmanızı sağlar. 

Kod 27
Ya Mani (161) Negatif enerjilerden korur. 
Ya Rahim (258) Merhamet enerjinizi yükseltir. 
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 

Kod 28:
Ya Kaviyy (116) İradeyi güçlendirir. 
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Kuddüs (170) Bağımlılık enerjisinden kurtarır. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Muhyi (68) Şifa enerjinizi harekete geçirir. 
Ya Batın (62) Sezgilerinizi güçlendirir. 

Kod 29
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Kuddüs (170) Bağımlılık enerjisinden kurtarır. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Aziz (94) Saygınlığınızı artır. 
Ya Vedud (20) Sevgiyi alıp vermenizi sağlar. 
Ya Musavvir (336) Yaratıcılık enerjisinin somut alanlara akmasını sağlar. 

Kod 30
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Muhyi (68) Şifa enerjinizi harekete geçirir. 
Ya Batın (62) Sezgilerinizi güçlendirir. 
Ya Muğni (1100) maddi ve manevi zenginlik sağlar. 
Ya Fettah (489) Maddi ve manevi tüm kapıları açar ve zafer sağlar. 
Ya Mani (161) Negatif enerjilerden korur. 

Kod 31
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Kuddüs (170) Bağımlılık enerjisinden kurtarır. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Batın (62) Sezgilerinizi güçlendirir. 
Ya Rahim (258) İçinize merhamet enerjisi verir ve varsa kibirden uzaklaştırır. 
Ya Mukaddim (184) Yaptığınız her işte sizi başarıya ulaştırır. 
Ya Vedud (20) Sevgiyi alıp vermenizi sağlar. 
Ya Musavvir (336) Yaratıcılık enerjisinin somut alanlara akmasını sağlar. 
Ya Kaviyy (116) İradeyi güçlendirir. 

Kod 32
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Kuddüs (170) Bağımlılık enerjisinden kurtarır. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Batın (62) Sezgilerinizi güçlendirir. 
Ya Muhyi (68) Şifa enerjinizi harekete geçirir. 

Kod 33
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Musavvir (336) Yaratıcılık enerjisinin somut alanlara akmasını sağlar. 
Ya Rahim (258) İçinize merhamet enerjisi verir ve varsa kibirden uzaklaştırır. 
Ya Vedud (20) Sevgiyi alıp vermenizi sağlar. 
Ya Gani (1060) Paranın size çoğalarak akmasını zenginleşmenizi sağlar. 

Kod 34
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Azim (1020) Azim Güç ve iktidar kuvveti verir. 
Ya Kaviyy (116) İradeyi güçlendirir. 
Ya Cebbar (206) Cesaret verir. 
Ya Rahim (258) Merhamet enerjinizi yükseltir. 
Ya Rahman(298) Sorumluluk almanızı sağlar. 
Ya Vedud (20) Sevgiyi alıp vermenizi sağlar. 
Ya Fettah (489) Maddi ve manevi tüm kapıları açar ve zafer sağlar. 
Ya Mani (161) Negatif enerjilerden korur. 

Kod 35
Ya Azim (1020) Azim Güç ve iktidar kuvveti verir. 
Ya Kaviyy (116) İradeyi güçlendirir. 
Ya Cebbar (206) Cesaret verir. 
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Fettah (489) Maddi ve manevi tüm kapıları açar ve zafer sağlar. 
Ya Mani (161) Negatif enerjilerden korur. 
Ya Muğni (1100) maddi ve manevi zenginlik sağlar. 

Kod 36
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Muğni (1100) maddi ve manevi zenginlik sağlar. 
Ya Fettah (489) Maddi ve manevi tüm kapıları açar ve zafer sağlar. 
Ya Mani (161) Negatif enerjilerden korur. 
Ya Kaviyy (116) İradeyi güçlendirir. 
Ya Vedud (20) Sevgiyi alıp vermenizi sağlar. 
Ya Gani (1060) Paranın size çoğalarak akmasını zenginleşmenizi sağlar. 

Kod 37
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Batın (62) Sezgilerinizi güçlendirir. Ya Muhyi (68) Şifa enerjinizi harekete geçirir. 
Ya Muğni (1100) maddi ve manevi zenginlik sağlar. 
Ya Fettah (489) Maddi ve manevi tüm kapıları açar ve zafer sağlar. 
Ya Mani (161) Negatif enerjilerden korur. 

Kod 38
Ya Muğni (1100) maddi ve manevi zenginlik sağlar. 
Ya Fettah (489) Maddi ve manevi tüm kapıları açar ve zafer sağlar. 
Ya Mani (161) Negatif enerjilerden korur. 
Ya Vedud (20) Sevgiyi alıp vermenizi sağlar. 
Ya Rahim (258) Merhamet enerjinizi yükseltir. 
Ya Aziz (94) Saygınlığınızı artır. 
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 

Kod 39
Ya Rahim (258) Merhamet enerjinizi yükseltir. 
Ya Halim (88) Sakinlik verir ve olaylara sağduyulu yaklaşmanızı sağlar. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Vedud (20) Sevgiyi alıp vermenizi sağlar. 
Ya Batın (62) Sezgilerinizi güçlendirir. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Muğni (1100) maddi ve manevi zenginlik sağlar. 
Ya Fettah (489) Maddi ve manevi tüm kapıları açar ve zafer sağlar. 
Ya Mani (161) Negatif enerjilerden korur. 
Ya Alim (150) Bilgelik sağlar. 

Kod 40
Ya Batın (62) Sezgilerinizi güçlendirir. 
Ya Selam (131) İçinize huzur, rahatlık ve güven duygusu verir. 
Ya Muğni (1100) maddi ve manevi zenginlik sağlar. 
Ya Fettah (489) Maddi ve manevi tüm kapıları açar ve zafer sağlar. 
Ya Mani (161) Negatif enerjilerden korur. 
Ya Muhyi (68) Şifa enerjinizi harekete geçirir. 
Ya Musavvir (336) Yaratıcılık enerjisinin somut alanlara akmasını sağlar. 
Ya Kaviyy (116) İradeyi güçlendirir. 
Ya Cebbar (206) Cesaret verir. 
Ya Azim (1020) Azim Güç ve iktidar kuvveti verir. 
Ya Muktedir (744) Herşeyi yapma gücünü harekete geçirir. 

alıntıdır…