Duaları içinde Birleştiren Dua, Peygamberimizin Hz Ebubekir’in Kızına Öğrettiği Dua

Duaları içinde Birleştiren Dua, Peygamberimizin Hz Ebubekir’in Kızına Öğrettiği Dua

Duaları içinde Birleştiren Dua, Peygamberimizin Hz Ebubekir’in Kızına Öğrettiği DuaPeygamber Efendimiz bir gün Hz. Ebûbekir’in kızına, duâları birleştiren bir duâ okumayı tavsiye etti.

“Ey Ebû Bekr’in kızı! Sana diğer duâları da içinde toplayan bir duâ öğreteyim mi? Şöyle duâ et:

Allâhumme inni eselüke minel hayri kullihi âcilihi ve êcilihi mâ alimtu minhu ve mâ lem ealem Allâhumme inni eselükel cennete ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ve amelin Allâhumme inni eselüke mimmâ seeleke rasûlüke ve eûzubike mimmesteâze bike minhu rasûleke Allâhumme mâ kadayte li fecal âkıbetehû ruşdâ” 

“Ey Rabbim! Senden bildiğim ve bilmediğim hayrın hem çabuk, hem geç olanını istiyorum. Ey Rabbim Resulünün senden istediğini istiyorum, Resulünün sana sığındığı şeyden ben de sana sığınıyorum. Allah’ım benim için kaza ettiğin şeyin akıbetini doğru yola ulaştır.” (İbn Mâce, Duâ, 4.)

“Allah’ım! Ben hayrın her çeşidini; âcil olanını ve geç olanını, bildiğim ve bilmediğim her türlü iyiliği Sen’den istiyorum. Her türlü şerden; âcil olanından ve geç olanından, bildiğim ve bilmediğim bütün kötülüklerden de Sana sığınıyorum. 

Allah’ım! Ben Sen’den, kulun ve Peygamberinin istediği hayrı istiyorum. Kulun ve Peygamberinin sığındığı şerden de Sana sığınıyorum. 

Allah’ım! Ben Sen’den cenneti ve cennete yaklaştıran söz veya ameli diliyorum. Cehennem ateşinden ve cehenneme yaklaştıran söz veya amelden de Sana sığınıyorum. Benim için hükmettiğin her kaza (ve kaderi) de hayırlı kılmanı niyâz ediyorum.” (Bkz. İbn-i Mâce, Duâ, 4; İbn-i Hanbel, VI, 134; Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 5506)

alıntıdır…