Düşmanı Yok Etmek ve Zararından Kurtulmak için Dua

Düşmanı Yok Etmek ve Zararından Kurtulmak için Dua
Düşmanı Yok Etmek ve Zararından Kurtulmak için Dua

(Bismillahirrahmânirrahîm,

Messethümül be’sâü veddarrâü, innâ erselnâ aleyhim hâsıbâ, feahaznahüm ahze azizin muktedirin ve ye’tîhi’l mevtü min külli mekânin, feleyse lehu’l yevme hâhünâ hamim, velâ ta’âmun illâ min ğislîn.

“Onlara öyle âfet, mihnet erişti.” (Bakara, 214)

“Biz de üzerlerine taş yağdırdık.” (Kamer, 34)

“Galip ve güçlü, kuvveti olana yakışır bir yakalama ile onları yakaladık. ”(Kamer, 42)

ölüm kendisini her taraftan sarar. ” (İbrahim, 17)

“Onun gözetecek bir dostu bulunmayacak. İrinden başka bir yiyeceği olmayacak. (Hâkka, 35-36)