Düşmanın Zarar Vermemesi ve Galip Gelmek için Dua

EL-MÜNTEKİM ismi de “KAHHAR” ve “CEBBAR” isimleri gibi, Allah (c.c)’nin kahredici isimlerindendir.

Düşmanlar ve intikam almak için üstlerine okunur ve kahredici isimlerin başında gelen bir isimdir . Havas alimleri bu ismin AZRAİL (a.s)’ın zikri olduğunu söylemişler.

Her gün (630) defa “YA MÜNTEKİM” diye zikreden kimseye hiç bir düşmanı zarar veremez. Zarar vermek için uğraşanların kendileri zarara uğrarlar…

Kahır ve helakı hak etmiş bir kimseye 7 gece üst üste (3969) kere “YA MÜNTEKİM” okuma ve sonunda “Ya rabbi, Ya Cebbar, Ya müntekim! sana sığınıyorum, falan kimseden hakkımı ve intikamımı al!” diye dua etse, Allah(c.c) mazlumun hakkını alır, ahını yerde bırakmaz.

Her kim 33 kere Fetih suresini okursa, hapisten kurtulur

Her kim Besmele ile beraber Fetih Suresinin 1-3 ayetlerini okumaya devam ederse, işleri açılır ve büyük nimetlere kavuşur.

Fetih suresinin ilk ayeti olan inna fetahna ayetini Fetih, zafer, düşmana galip gelmek, düşmanı yenmek, bağlı işleri açmak ve mühim bir hacetinin yerine gelmesi için Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun innâ fetahnâ leke fethan mubînâ. Şeklinde her farz namazın arkasından 19 gün 19 defa okunursa maksat hasıl olur. İnşallah şifa olacaktır.

tesirlidualar