Düşmanın Zararından Kurtulmak ve Yok Etmek için Dua

Bu âyetler ayrı ayrı birer hüküm ifade ederler, bütün sıkıntıların önlenmesini husule getirir. Bütün mihnet ve meşakkatları bertaraf eder.

Hakka aşk ile sığınıldığın da düşmanın şerrinden kurtulmuş olur. İnsan düşmanı hayvan düşmanından çok şiddetlidir. Çünkü hayvan bir defa vurur geçer, fakat insan düşmanı vurup geçmez, insanı tamamen yok etmek ister, böyle merhametsiz insanlardan ve düşmanlardan Allah’a sığınmak ve bu duâya devam etmek lâzımdır. Ancak bu sayede huzur ve sükun husule gelmiş olur.

Bismillahirrahmânirrahîm,

Messethümül be’sâü veddarrâü, innâ erselnâ aleyhim hâsıbâ, feahaznahüm ahze azizin muktedirin ve ye’tîhi’l mevtü min külli mekânin, feleyse lehul yevme hâhünâ hamımün, velâ ta’âmun illâ min ğislîn.

Türkçe Anlamı:

“Onlara öyle âfet, mihnet erişti. ” (Bakara, 214)

“Biz de üzerlerine taş yağdırdık. ” (Kamer, 34)

“Galip ve güçlü, kuvveti olana yakışır bir yakalama ile onları yakaladık. ” (Kamer, 42)

“Ölüm kendisini her taraftan sarar.” (İbrahim, 17)

“Onun gözetecek bir dostu bulunmayacak. İrinden başka bir yiyeceği olmayacak. (Hâkka, 35-36)