Haksızlığa Uğradığında Okunacak Dualar

Allahu Teala mazlumların kimsesizlerin yanında olduğunu bildirir. Bildirerek onlara karşı zalimlik yapan onları aşağılayarak fakir gören kişileri helak edeceğini buyurmuştur.

Bu sebepten dolayı kişiye zulme ve haksızlığa uğradığı zaman yapacağı dua ile Allah’a bildirmesinin faydalı olacağı belirtilmektedir. Kişinin çaresizlikten dolayı yaptığı duaların Allah’a hızlı şekilde ulaştığı belirtilmektedir. Özellikle Peygamber Efendimiz mazlumların zalimlerden gördüğü cefalar sonrasında yapacağı duanın Allah’a hızla ulaşacağını belirtmiştir.

Bu sebepten dolayı yapılan zulmün karşısında haksızlığa uğrayanın duasının kabul olacağı belirtilmektedir. Bu sebepten dolayı haksızlığa uğrayan kişinin ağzından çıkacak dua ile birlikte gök kapısının açılacağı ve Allah’a iletileceği belirtilmektedir.

Kişinin beddua etmesi yerine bu süreç içerisinde La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym diyerek Allah’ı zikretmesi üzerine Allah ona karşı kim zulüm ve haksızlık yapmış ise ondan haberdar olacağını belirtmektedir. Haksızlığa uğrayan kişilerin beddua etmemesi tavsiye edilirken; Peygamber efendimiz Muhammed Mustafa’ya Mekke’de birçok hakarete maruz kaldığı dönemde haksızlık edenlere karşı yapacağı bedduanın kabul olacağı bildirilmesi üzerine yine de beddua etmemiştir. Bu sebepten dua edilmesi Allah’ın zikredilmesi önemlidir.

Haksızlığa uğrayanın duası şöyledir;

BismillahirrahmanirrahimLa İlahe illallahül azimül Halim la ilahe illallahu rabbül arşil azim la ilahe illallahu Rabbi semavati vemafilardı ve rabbül arşil Kerim.

Allah’ım ümit makamının en hayırlısı sensin. Dilek makamı içerisinde de en Kerimlilisin. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, bize haram kıldığın şeyleri biz terk ettik, bilerek bilmeyerek bir sürü günahlar işledik. Senin affın büyük, merhametin büyük, sen başlayanların en hayırlısısın, içinde bulunduğumuz durumdan bizi kurtar Yarabbim. Kapına geldik ellerimizi açtık, bizleri Affeyle Yarabbim, tekrar günah işlememeyi senden diliyoruz, ellerimizi boş çevirme Ya Rabbim. Ey zulümden şikayetçi olanlardan haberdar olan Allah’ım, benim başıma gelenlerden galip olmam için tanıklığına ihtiyacım var ya Rabbim.


Sen ki Mazlumlara yakın olansın, desteğini üzerimizden eksik eyleme zalimleri perişan eyle, Allah’ım verdiğin şımarıklık ve yaptıklarınızdan dolayı nimetlerinden bizleri uzaklaştırma, günah işledik günahlarımızı Affet Ya Rabbim. Şu kişinin de bana yaptığı haksızlığı, zülmü, hakareti sen görüyorsun, Allah’ım bana bu sebepten dolayı zulüm edenlerin yaptıkları hakaretten dolayı onları alıkoy Rabbim. Kudretinle aramızdaki düşmanlığı gider. Ya Rabbim onu başka işlerle meşgul eyle ki beni unutsun, Allah’ım bana karşı onu aciz kıl, onu güçsüz eyle, sana sığınıyorum Allah’ım. Senin yardımını umuyorum, beni sen esirge, sen koru yardımcım sen ol ya Rabbim.

Haksızlık karşısında okunacak zikir

Kim haksız yere zulüm görmüş ise cuma günü namazdan sonra kıbleye dönerek 100 kere ya Latif, 100 defa salavat getirmesi üzerine Allah’ım haksızlığı yapan kişiye karşı hatasını anlamasını sağla demesi ile Allah yardımcısı olur.

Her gün 100 kez ya Müntekim esmasının okunması ile haksızlığa uğrayan kişinin diğer kişilerden hakkını alacağı bildirilmektedir.

Günlük 145 kez ya müheymin Esmaül Hüsna’nın okunması ile haksızlığa uğrayan kişinin haksızlık yapan kişiye karşı galip gelerek, hakkını alacağı belirtilmektedir.