EL-ADL Esmasının Faziletleri ve Sırrı

EL-ADL Esmasının Faziletleri ve Sırrı

EL-ADL Esmasının Faziletleri ve Sırrı

EL-ADL: Hakkı ve gerçeği bilerek doğru hüküm veren,zulmetmeyen,Sınırsız,sonsuz adalet sahibi.Allah mutlak adildir;zulmü ve zalimi sevmez.İnsanlar ve hayvanlar arasında hükmederken,onlara ait en ince ayrıntıları,niyetleri ve davranışları bilen yalnız Allah’tır.Herkese ve her şeye adaleti şamil,hiç bir şeyi atlamayan,hiçbir ayrıntıyı unutmayan yine Allah’tır. 

  • Bu ismin zikrine usulüne göre devam eden kimse, iş ve davranışlarında adil olur, hiç kimseye zulmedemez, nefsini fitne ve fesattan kurtarır. Kötü huyları iyi huylara dönüşür; güzel ahlaka sahip olur.
  • Cuma gecesi 20 lokma ekmek üzerine yazıp yerse, insanların, cinlerin ve bütün mahlukatın hürmet ve saygısını kazanır.
  • Hakimler bu ismi her gün (104) defa okuyarak devam ederlerse, Cenabı-hak,onları zulümden korur,isabetli kararlar ilham eder; davalı ve davacı ve şahitler,doğrudan başka bir şey söyleyemez, hakkı gizleyemezler.
  • Başkalarında hakkı olup da alamayanlar, üç gün riyazetle oruç tutup geceleri(10816) defa,”YA ADL” diye zikredip,sonunda  “Ey adil-i mutlak olan Allah’ım! bu ismin hürmetine hakkımı falan kimseden alıvermeni istiyorum” diye dua ederse , Allah o zalim ve zorba hak yeyici kimseyi,dua eden kimsenin hakkını vermeye mecbur eder; yine de vermezse başka türlü cezasını çeker.