EL-HAKEM Esmasının Faydaları ve Faziletleri

EL-HAKEM Esmasının Faydaları ve Faziletleri

 • Vaktinde ve saatinde bu tertibi yerine getiren kimse yetkili biri ise yetkisini hatasız kullanır.
 • Bütün işlerinde ve kararlarında isabetli davranır,dolayısıyle kıyamet günü hesabı hafif ve kolay olur.
 • Bu ismin usulüne uygun olarak zikrine devam edenler,Allah’ın izni ve iradesiyle amaçlarına kavuşur.
 • Hayvani gıdalardan ve şüpheli şeylerden sakınarak rizayet yapan ve tenha bir yerde 668 defa “YA HAKEM diye zikreden kimse Allahümme inni es-elüke en takdi haceti” diye dua ederse ,istediğini elede eder.
 • Gece yarısı 68 defa okumaya devam eden,gizli sırlara ve hikmete mazhar olur.
 • Haklı olduğu bir davayı kazanmak isteyen kimse,üç gün riyazetle oruç tutup sabaha karşı (4624) kere “YA HAKEM”diye zikrederse ve sonunda secdeye kapanıp istek ve ihtiyaçlarını dua ile Allah’a iletirse,duası kabul olur ve davasını kazanır.

 

 • Haklı olan davasını kazanmak isteyen; 68 defa okur.
 • İç dünyasının sır ile dolmasını isteyen; Yâ Hakem ismini okur.
 • Sözünün geçmesini isteyen; Yâ Hakem ismini okumaya devam eder.
 • Allah’ın katında mertebesinin yükselmesini isteyen; Yâ Hakem ismini çokça zikreder.
 • Bazı sırlara vakıf olmak isteyen El-Hakem ismini çokça okur.
 • Başkaları tarafından kabul görür.Adedi (68), saati Şems’dir. Muradın husulü için okunmalıdır.Bu mübarek ismi şerif namazların arkasından (68) defa okunursa, okuyanın kavrama gücü artar. Allah Teala eşyanın gerçek yüzünü ona gösterir.

 

 • Bir ay müddetle farz namazların arkasından okuyanın Allah katında makam ve mertebesi yücelir.
 • Gece yarısı abdestli olarak temiz bir kalp ile bu mübarek ism-i şerifi (100) defa okuyanların kalbi sır hazinesi haline gelir. Vird olarak okuyanın sözü tesirli olur.