EL-HAFİD ER-RAFİ’

EL-HAFİD ER-RAFİ’

“Alçaltan” manasına gelen “el-Hafid” ismi celili Kur’anı Kerim de Vakı’a suresi ayet 3 de Kıyametin alçaltıcı ve yükseltici olduğunu haber verir şeklinde geçer. Kıyameti yapan ve yaratan Allah olduğuna göre, Alçaltan ve yükselten de O’ dur.

“Yükselten” manasına gelen “er-Rafi’” ismi Cemili ise bir defa Rafi’ olarak (Ali İmran 55) bir defada Rafi-ud-derecat (Mü’min 15) olarak geçmekte. 13 defada ….yükseltti, ….yükseltir şeklinde fiil olarak geçer.

Nefsinin hevasını baş tacı eden, günah sokaklarında gezen, isyan edenleri cehennemin en alt derekelerine alçaltan Allah (c.c.), nefsinin hevasını ayaklar altına alan, salih insanlarla beraber olan, iyi ve güzel yerlerde dolaşan, Rabbine itaat edenleri Cennetin en üst derecelerine yükseltendir.

Kuyunun dibine atılan Yusuf (s.a.v) Mısır’a sultan oldu. Onu atanlar ise bir gün Yusuf’un önünde secdeye kapandılar.

Yılanları yerde süründüren “Hafid,”kuşları yükseklerde uçuran “Rafi” olan Allah (c.c.)dır. Gökyüzünü direksiz yükselten (Ra’d 2), Peygamberlerin derecelerini yükselten (En’am 165), İsa aleyhisselamı kendi katına yükselten (Nisa 185) Hz. Muhammed’in şanını yücelten (Şerh 4) iman eden, ilim sahibi olanların derecesini yükselten Allah’a iman eden mü’minlerde Peygamberlerin ve iman eden alimlerin önüne kimseyi geçirmezler.

Yeryüzünde hiçbir yazarı çizeri, filozofu, siyasiyi, askeri, bilgini Peygamberin önüne geçirmediği gibi denk bile tutmaz. Allah’ın yücelttiğini kimse alçaltamaz. Alçalttığını da kimse yükseltemez.

Hz. İbrahim’i, Hz. Musa’yı hepimiz severiz ama Nemrut’la Firavun’un seveni yoktur.