EL-HAFİZ

EL-HAFİZ

“Koruyan ve gözeten” anlamına gelen “El-Hafiz” ismi şerifi Kur’an-ı Kerim’de altı defa geçmektedir.

“Şüphesiz benim Rabbim her şeyi koruyup gözetendir” (Hud 57) ayetinde her şeyi gözetimi altında koruduğunu bildirir.

Hayvanların hepsine Rabbimizin verdiği içgüdü ile hangi hayvanın zararlı, hangisinin zararsız olduğunu öğretmiş. Hangi et veya ot zararlı veya zararsız bunları Rabbim onlara öğretmiş. Arıya bal yapmayı, güle çiçek yapmayı öğretmiş. Her hayvanın bünyesine ve karşılaşacağı tehlikelere göre savunma sistemi kuruvermiştir.

İnsanı ise akıl sistemiyle donatmış. Nuh (s.a.v)a gemi yapmayı öğretmiş, (Hud 37) Davud (s.a.v)a harp sanayiini (Enbiya 80) öğretmiş.

Toplum ve ferdin varlığını ve birliğini bozacak şeyleri Peygamberler vasıtasıyla öğretmiş ve bizim doğuştan getirdiğimiz değerleri korumuş.

Bindörtyüz yıldır Kur’anını koruyan ve kıyamete kadar da koruyacağını vadeden el-Hafiza iman eden bir mü’min Kur’ana karşı tavır alanların ekonomik, askeri ve siyasi gücünden endişeye kapılmaz. O kendi görevini yapıp yapmadığına bakar ve kendisi için endişe eder.