EL-VAHİD

EL-VAHİD

“Benzeri olmayan tek”anlamına gelen “el-Vahid” ismi şerifi Kur’anı Kerim’de 21 defa tekrarlanmıştır.

“Ehad” ismi ise ihlas suresinde bir defa geçmiştir. Dünya yaratıldığı günden beri geceyle gündüzün 365 günde saniye ve salise şaşmadan ardarda gelmeleri gülün gül vermesi, arının bal vermesi Allahın tek olduğunu gösterir .

“Eğer göklerde ve yerde Allah’dan başka ilahlar olsaydı ikisinin de düzeni bozulurdu.”(Enbiya 22)

“Sizin ilahınız bir tektir O Rahman ve Rahimden başka ilah yoktur.” (Bakara 163)

Yaratanımız bir, yaşatanımız da bir . Vücudumuz üzerinde Allah dan başka birininde etkisi olsaydı halimiz ne olurdu ?

Kanımızın akışı, kalbimizin atışı , bizi yönetenin bir olduğunu bize gösteriyor.

Köylerin, şehirlerin, milletlerin yönetiminde de muhtar, vali, başkan gibi bir yönetici sistemi kabul ediliyor .

Rabbimiz bir , kitabımız bir kıblemiz bir olunca birlik sağlanır. Birlikten de dirlik doğar.