ER-RAŞİD

ER-RAŞİD

“Doğru ve sağlam yolu veren ve o yola ileten” anlamına gelen bu ismi cemili Kur’an-ı Kerim’de bu kalıpla yok. Ancak İbrahim’e rüşdünü veren (Enbiya 51) Musa aleyhisselamla yolculuk yapan Allah kullarından birine de rüşdü Allah tarafından öğretildiği bildirilmekte. (Kehf 66) Allah’ın sapıttığını ruşde doğru yola götürecek kimsenin olmadığını haber verir. (Kehf 17)

Zalim, zorba yöneticinin zulmünden hicret eden Ashabı Kehf de Rabb’e dûa ederlerken “Ey Rabbimiz, bize tarafından bir rahmet ver ve şu işimizde bize bir kurtuluş yolu hazırla” diye dûa etmişlerdi (Kehf 10)

“Er- Raşid” daha tabiatı yaratmadan yaratacağı her şeyi ve yaratılış kanununu bilen yarattığı peygamberlere indireceği kanunlarla en doğru yola iletecek olandır.

Firavunun emrinin doğru olmadığını doğruya götürmeyeceğini haber verir. (Hud 97)

Kıyamete kadar Rabbin yolu dışında ona zıt yollar gösteren herkesin yolu sapıktır. Onun için biz Fatiha suresinde Allah’ın, peygamberlere verdiği doğru yolu istiyoruz. Allah’ın gazabına uğrayan Yahudilerle sapık Hıristiyanların yolunu istemiyoruz. Doğru olalım, doğruluktan ayrılmayalım.