ER-RAUF

ER-RAUF

“Çok şefkatli” anlamına gelen “er-Rauf” ismi cemili Kur’an’ı Kerim’de on defa tekrarlanmakta

“İman edenlere karşı gönlümüzde bir kin bırakma. Şüphesiz sen çok şefkatlisin, merhametlisin” (Haşr 10)

“Şefkat” deyince akla anneler gelir. “Anne” deyince de akla şefkat gelir. Ama iyi bilinsinki şefkatli anneleri yaratan ve çocuklarını sevimli hale getiren er-Rauf olan Allah (c.c.)’dır.

Peygamber efendimiz bir yolculuk esnasında ekmek yapan bir kadına uğrar. Kadın, peygamber efendimizi görünce “bir anne yavrusunu şu ateşe atamaz, Allah ise kullarından daha merhametli Allah kendi kullarını ateşe nasıl atacak?” dediğinde Efendimizin gözlerinden yaşlar boşalır ve şöyle der.;

“Israrla Allah’a baş kaldırmayan ve La ilahe illallah= Allah’dan başka yaratan, yaşatan, yöneten yoktur diyeni Allah yakmayacaktır” buyurur.

Bu hadisi bazı farklılıklarla Buhari, Edeb bab 18, Hadis 5628, Müslim, Tevbe bab 4, Hadis 2754, ibni Mace Zühd, bab 35, Hadis 4297’de rivayet edilmiştir. Şefkatinden İslam ümmetini vasat yani toplum için bir denge unsuru kılan (Bakara 143) kullarının iyi işlerini cennet karşılığında satın alan (Bakara 207) kendisine karşı gelmekten sakınmamızı isteyen (Ali İmran 30) bizi zorluklardan kurtarmak için bildiğimiz ve bilmediğimiz binekler yaratan (Nahl 7) Allah (c.c.), Rasulünü de Rauf ve Rahim isimleriyle isimlendirmiş.

Er-Rauf’un elçisi olan şefkatli peygamberimiz bir kuş yuvasını bozan sahabeyi azarlamış, susuz bir köpeği sulayan günahkar kadının afvedildiğini haber vermiş. (Müslim, Selam 154)

Bizde çok şefkatli peygamberin ümmeti olarak kafirin küfrünü günahkarın isyanını temizleyerek şefkatimizi gösterceğiz.